Kino Palace v Nitre

formát:
verejná anonymná jednokolová
architektonická súťaž návrhov

vyhlasovateľ:
Mesto Nitra

1. miesto 

Livinark s. r. o.
Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD., Ing. arch. Maroš Mitro,
Bc. Dominika Jenčová, Martina Hončárová, Pavel Bakajsa

Návrh dokázal splniť náročné požiadavky na pamiatkovú obnovu a súčasne ponúknuť ucelený architektonický názor na zmenu využitia objektu. Z hľadiska svojej novej funkcie je jeho hlavnou výhodou to, že ponúka maximálnu možnú veľkosť sály a uvoľnenie dispozície vstupného podlažia tým, že situuje obslužné priestory (šatne, wc a sklady) do novonavrhovaného podzemného podlažia. Vo svojom materiálovom prevedení a detailoch je prestavba triezvo citlivá v pripomínaní architektonickej a historickej hodnoty diela Friedricha Weinwurma. Porota má výhrady k umiestneniu kaviarne, dôležitého spoločenského katalyzátora, iba na poschodí. Navrhuje pri dopracovaní štúdie rozšírenie jej prevádzky aj na prízemie objektu.

2. miesto

Ing. arch. Martin Simonides, Vladimír Dianiška,
František Dlabáč, Zuzana Ondrušková

Návrh poskytuje veľmi realistické riešenie transformácie objektu na jeho nové využitie. Hmotovým riešením odvolávajúcim sa na pôvodnú formu objektu spĺňa podmienky pamiatkovej obnovy. V rámci svojich možností ponúka prehľadnú dispozíciu s adekvátne veľkorysými vstupnými priestormi a flexibilnú viacúčelovú sálu dostatočných rozmerov. Porota má výhrady k spôsobu prepojenia oboch úrovní kaviarne, ako aj k príliš nostalgickému prevedeniu povrchov a detailných prvkov návrhu.

3. miesto

A B.K.P.Š., spol. s r. o.
Ing. arch. Róbert Bakyta, Ing. arch. Martin Kusý,
Ing. arch. Tatiana Kuva, Ing. arch. Július Vass

Podobne ako návrh na prvom mieste, sa aj tento snaží o priestorové uvoľnenie prízemia objektu a o vytvorenie priestrannej viacúčelovej sály. Na rozdiel od víťaza však nevyužíva naplno potenciál podzemného podlažia a ostáva tak niekde na pol-ceste k presvedčivému prevedeniu tejto idey. Z pohľadu požiadaviek Krajského pamiatkového úradu návrh reprezentuje akceptovateľné riešenie.

Odmena

winwin architects s. r. o.
Ing. arch. Lucia Kušnírová, Ing. arch. Soňa Salnerová,
Bc. Barbora Gunišová, Bc. Robert Provazník

Návrh svojím objemom odkazuje na pôvodné hmotové riešenie kina Palace, čím vyhovuje striktným požiadavkám pamiatkovej obnovy. Racionálne upravuje dispozíciu objektu jeho budúcemu využitiu, poskytuje vhodné spoločenské priestory a postačujúcu viacúčelovú sálu. Balkón po troch stranách sály vzbudzuje pochybnosti o jeho využiteľnosti.

Ďalší účastníci