V minulosti sme komplexne zastrešovali organizáciu súťaží alebo sa v role odborného konzultanta podieľali na organizácii súťaží pre samosprávy, inštitúcie a kraj.

Čerpáme pritom aj z vlastných skúseností, ktoré sme nadobudli ako architekti v role účastníkov vo viac, než 60 súťažiach. Pri tých, ktoré sme vyhrali a viedli k realizácii, sme mali možnosť čerpať skúsenosti aj z procesu projektového vedenia a stavebnej realizácie so špecifikami, ktoré sú spojené s prostredím verejného sektora.

Pri našej práci dlhodobo spolupracujeme s odborníkmi na oblasť verejného obstarávania.

V téme súťaženia sa angažujeme aj v rámci inštitúcií (Metropolitný inštitút Bratislavy, Slovenská komora architektov), stojíme za oboma vydaniami Manuálu súťaží návrhov, v ktorom je možné získať základné vedomosti o procese.

Súťaž, rok vyhlásenia.

 1. Mestský úrad v Leopoldove, 2014
 2. Vyhliadková veža na Dubni,  2016
 3. Nový park v Leopoldove, 2016
 4. Nové oratórium – mládežnícke stredisko, 2017
 5. Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove, 2017
 6. Schüco - návrh showroomu v Bratislave, 2017
 7. Obnova Mierového a Kláštorného námestia v Malackách, 2018
 8. Rozšírenie mestského úradu v Senci, 2018
 9. Art Campus Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, 2018
 10. Parčík a verejný priestor pri synagóge v Trnave, 2019
 11. Kino Palace v Nitre, 2019
 12. Revitalizácia a dostavba areálu Športového centra polície v mestskej časti Bratislava - Dúbravka, 2019
 13. YIT zóna Mlynské nivy, 2020
 14. Troyerovo námestie a Základná umelecká škola v Stupave, 2020
 15. Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene, 2020
 16. Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Generála Goliana, Trnava, 2020
 17. Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná v Trnave, 2020
 18. Námestovo - transformácia nábrežia, 2021
 19. Dostavba komplexu Vysokej školy múzických umení na Svoradovej ulici v Bratislave, 2021
 20. Bytový dom s polyfunkciou Trnava - Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska, 2021
 21. Galantská knižnica, 2023
 22. Vízia areálu Slovenskej akadémie vied, 2023
 23. Urbanistický návrh Trnava - ŠTVRŤ, 2023