Ateliér 2021 vznikol v roku 2012. Založili sme ho po ukončení štúdia na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity, v tom čase v zostave Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký a Marek Harčarík.

Venujeme sa takmer výlučne verejným projektom - snažíme sa zameriavať na spoločensky prospešné zadania, ktoré majú dosah na širší okruh ľudí. Aj preto sa zúčastňujeme pravidelne na architektonických súťažiach (vyhlásených verejnými vyhlasovateľmi, najmä samosprávami) a zároveň ich pre viaceré mestá organizujeme (Mestský úrad v Leopoldove, Art Campus VŠVU, Kino Palace v Nitre). Tému súťaženia rozvíjame a podporujeme aj tým, že prednášame porotcom a spracovateľom súťažných podmienok, stojíme za Manuálom súťaží Slovenskej komory architektov.

Pri navrhovaní sa usilujeme o  efektívnosť, jednoduchosť, zohľadňujeme kontext, staviame na tom čo je  k dispozícii. Zaujíma nás akákoľvek mierka (rozšírenie mesta, námestie, vyhliadková veža pre turistov aj veža/ubytovňa pre dážďovníky) a každá fáza - projekty sa snažíme viesť od ideového zámeru po výber typu skrutiek.

Výstupy z našej práce majú rôzne formy podľa toho, ako si to vyžaduje účel a prostredie: projektová dokumentácia, manuál, súťaž, posudok, fyzický model, produkt 1 k 1.

V roku 2016 sme dostali cenu CE. ZA. AR. 2016 za Prístrešok a lávku na Straníku (spolu s kolegami z ateliéru LABAK) a boli sme nominovaní na cenu CE.ZA.AR 2019 za Rozhľadňu Alexandra Filípka na Veľkej Homoli.

Okrem intelektuálnej práce v rozmanitých mierkach raz za čas niečo vlastnoručne postavíme. Na policiach máme vedľa modelov našich projektov a odbornej literatúry odloženú motorovú pílu, vŕtačky, brúsky a demižón vlastnoručne nazbieranej a v pálenici vypálenej mirabelkovice.

 

PRACUJEME V ZOSTAVE:

Peter Lényi

 • od 2019 vedúci sekcie súťaží Metropolitného inštitútu Bratislavy

 • hosťujúci člen Českej komory architektov

 • autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

 • 2011 Fakulta architektúry STU v Bratislave, Architektúra a urbanizmu

Ondrej Marko

 • od 2019 zamestnanec sekcie súťaží Metropolitného inštitútu Bratislavy

 • autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

 • 2013 Stavebná fakulta STU v Bratislave, Nosné konštrukcie stavieb

 • 2011 Fakulta architektúry STU v Bratislave, Architektúra a urbanizmus

Jana Kvasniaková

 • 2016 Fakulta architektúry STU v Bratislave, Architektúra a urbanizmus
 • 2014/2015 Bauhaus - Universität Weimar, Architektura a urbanizmus

Anna Kvasniaková

 • 2016 Zahradnícka fakulta Mendelovej univerzity v Brne
 • 2014/2015 Technische Universität Dresden
 • 2013 Fakulta architektúry STU v Bratislave, Krajinná architektúra 

Lenka Borecká

 • 2019/2020 Sokratov inštitút
 • 2018 Fakulta architektúry STU v Bratislave, Architektúra a urbanizmus
 • 2016/2017 Universidad Politécnica de Madrid- ETSAM
 • 2014/2015 Universitá degli studi di Firenze- Facoltá di Architettura

Dorota Volfová

 • 2018 Divadelná Fakulta VŠMU v Bratislave, Divadelná scénografia
 • 2017 Fakulta architektúry STU v Bratislave, Architektúra a urbanizmus
 • 2015/2016 Bauhaus - Universität Weimar, Architektura a urbanizmus

PRACOVALI U NÁS:

Marián Lucký, Barbora Lesníková, Juraj Hariš, Michaela Lörinczová, Monika Bočková, Marek Harčarík, Lucia Budzáková, Ján Urban,
Filip Ponechal, Alexandra Kvasnicová