Ateliér 2021 vznikol v roku 2012. Venujeme sa takmer výlučne zadaniam verejného sektoru s cieľom realizovať spoločensky prospešné projekty s dosahom na čo najširší okruh ľudí. Pravidelne sa zúčastňujeme architektonických súťaží a zároveň ich pre viaceré mestá, samosprávne kraje a inštitúcie organizujeme.

Pri navrhovaní sa usilujeme o efektívnosť, jednoduchosť, zohľadňujeme kontext, staviame na tom čo je k dispozícii. Projekty, na ktorých pracujeme, vnímame osobne a záleží nám na ich kvalitnom výsledku, preto sa ich snažíme viesť od ideového zámeru až po výber typu skrutiek pri realizácii.

Výstupy z našej práce majú rôzne formy podľa toho, ako si to vyžadujú okolnosti: projektová dokumentácia, manuál, súťaž, posudok, fyzický model, produkt jedna k jednej.

ocenenia za realizácie:

 • Národná nominácia na cenu EU mies award 2024 za Bunky Jelšava
 • Národná cena za architektúru BigMat International architecture award 2023 za Bunky Jelšava
 • CE ZA AR 2023 v kategórii Fenomény architektúry za Bunky Jelšava
 • Čestné uznání v Českej cene za architekturu 2023 za Veřejné prostranství mezi školami v Červeném Kostelci (s LABAK)
 • Národná nominácia na cenu EU mies award 2019 za Protestný stupienok
 • CE ZA AR 2016 v kategórii Exteriér za Prístrešok a lávku na Straníku (s LABAK)

ocenenia v súťažiach:

 • Centrum tradičnej kultúry Detva, 1. cena, 2023
 • Revitalizácia Námestia slobody v Bratislave (s LABAK), 3. cena (1. a 2. neudelená), 2017
 • Veřejné prostraství mezi školami v Červeném Kostelci (s LABAK), 1. cena, 2016
 • Verejný priestor Šafárikovo námesti v Bratislave (s LABAK), 1. cena, 2016
 • Nájomné byty Jarok - Školská ulica (s LABAK), 1. cena, 2014
 • Lokalita nad Koupalištěm, Valašské Klobouky, 1. cena, 2012

tím:

Ing. arch. Peter Lényi, PhD.

 • 2021 doktorský titul v odbore Architektúra, FA STU v Bratislave
 • 2019 - 2022 vedúci sekcie súťaží Metropolitného inštitútu Bratislavy

 • od 2015 autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov (SKA 2204 AA)
 • od 2012 v 2021
 • 2011 inžiniersky titul v odbore Architektúra a urbanizmus, FA STU v Bratislave

Ing. Ing. arch. Ondrej Marko

 • 2019 - 2022 člen sekcie súťaží Metropolitného inštitútu Bratislavy

 • od 2016 autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov (SKA 2296 AA)

 • 2013 inžiniersky titul v odbore Nosné konštrukcie stavieb SF STU v Bratislave

 • od 2012 v 2021
 • 2011 inžiniersky titul v odbore Architektúra a urbanizmus, FA STU v Bratislave

Ing. arch. Jana Smolíková

 • od 2017 v 2021
 • 2016 inžiniersky titul v odbore Architektúra a urbanizmus, FA STU v Bratislave
 • 2014 - 2015 Bauhaus - Universität Weimar, Architektura a urbanizmus

Ing. arch. Lenka Borecká

 • od 2018 v 2021
 • 2019 - 2020 Sokratov inštitút
 • 2018 inžiniersky titul v odbore Architektúra a urbanizmus, FA STU v Bratislave
 • od 2018 v 2021
 • 2016 - 2017 Universidad Politécnica de Madrid- ETSAM
 • 2014 - 2015 Universitá degli studi di Firenze- Facoltá di Architettura

Ing. arch. Lukáš Lečko

 • od 2021 v 2021
 • 2017 inžiniersky titul v odbore Architektúra a urbanizmus, FA STU v Bratislave

Ing. arch. Katarína Marušicová

 • od 2022 v 2021
 • 2023 inžiniersky titul v odbore Architektúra a urbanizmus, FA STU v Bratislave

Ing. arch. Nikola Chriašteľová

 • od 2023 v 2021
 • 2022 inžiniersky titul v odbore Urbanizmus, FAD STU v Bratislave
 • 2018 Ybl Miklós Faculty of Architecture and Civil Engineering - ÓU v Budapešti
 • 2020 bakalársky titul v odbore Architektura, FAST VUT v Brne  

 

v minulosti s nami pracovali:

Dorota Volfová, Anna Kvasniaková, Marián Lucký, Barbora Lesníková, Juraj Hariš, Michaela Lörinczová, Monika Bočková, Marek Harčarík, Lucia Budzáková, Ján Urban, Filip Ponechal, Alexandra Kvasnicová