Kino Palace v Nitre

vyhlasovateľ:
Mesto Nitra 

formát:
verejná anonymná jednokolová
architektonická súťaž návrhov

prtf_sutaz_kinopalace_01

Cieľ súťaže:

Nájsť najvhodnejšie riešenie pre využitie bývalého Kina Palace z rokov 1925 – 26 pre účely jeho novej náplne - multifunkčná sála so zázemím, kaviareň a priestor pre workshopy.

Sála, ako primárna funkcia, bude zameraná hlavne na scénické umenie, hudbu a vizuálne umenie. Objekt by sa mal stať novým kultúrnym bodom na mape mesta Nitra.

Objekt nie je národnou kultúrnou pamiatkou, ale nachádza sa v pamiatkovej zóne, má pamiatkovú hodnotu a patrí medzi pamätihodnosti mesta. Jeho autorom je významný slovenský architekt Fridrich Weinwurm. V druhej polovici 20. storočia bol však objekt prestavaný a pôvodný rukopis autora sa vytratil. Návrh by sa mal s touto situáciou vhodným spôsobom vyrovnať.

 

Termíny:

zaslanie súťažných podmienok do vestníkov: 19. 6. 2019
lehota na predkladanie návrhov: do 3. 9. 2019, 15:00
predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 10. 9. 2019

Obhliadky:

1. júla 2019 so začiatkom o 13:00
31. júla 2019 so začiatkom o 13:00 

Otázky a odpovede:

10. 7. 2019 (súbor na stiahnutie vo formáte pdf)
25. 7. 2019 (súbor na stiahnutie vo formáte pdf)
7. 8. 2019 (súbor na stiahnutie vo formáte pdf)
14. 8. 2019 (súbor na stiahnutie vo formáte pdf)
16. 8. 2019 (súbor na stiahnutie vo formáte pdf)
22. 8. 2019 (súbor na stiahnutie vo formáte pdf)

Súťažné podmienky (Na stiahnutie vo formáte pdf)

Súťažne pomôcky (Na stiahnutie)

Oprava súťažnej pomôcky (Na stiahnutie)

Komunikácia účastníka so sekretárom súťaže a vyhlasovateľom bude prebiehať písomne elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4074/summary.

Komunikácia v súťaži návrhov si vyžaduje registráciu v systéme JOSEPHINE a tiež identifikáciu a autentifikáciu účastníka.

Podrobné pokyny k registrácii, identifikácii a autentifikácii účastníka sú uvedené na adrese: http://files.nar.cz/docs/josephine/sk/Manual_registracie_SK.pdf

Porota:

ČLENOVIA:

Ing. arch. Martin Jančok – predseda poroty
Prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
Mgr. art. Tomáš Tokarčík
Ing. arch. Tibor Zelenický
Ing. arch.Viktor Šabík

 

NÁHRADNÍCI:

Ing. arch. Milan Csanda,
Ing. arch. Peter Mezei

Ceny:

1. miesto: 9 000 €
2. miesto: 5 400 €
3. miesto: 3 600 €

Suma vyhradená na odmeny: 2 000 €

Predpokladané investičné náklady na realizáciu stavby:
1 500 000 € bez DPH