Živé námestie/
Námestie SNP
a Kamenné námestie
v Bratislave

2018
Peter Lényi, Marián Lucký, Ondrej Marko, Michaela Lörinczová, Ján Urban, Lenka Borecká, Lucia Budzáková, Monika Bočková + Labak: Michal Marcinov, Andrej Morávek, Michaela Domiňáková + Aliancia Stará Tržnica + Inštitút SGI + Milk + Woven + participácia: Hlavné mesto SR Bratislava, ďalší stakeholderi, odborníci, obyvatelia a návštevníci miesta

Relatívne nenákladné zmeny na námestiach, ktoré sú postavené na množstve pozbieraných dát a uskutočnených analýzach. Možno ich realizovať v pomerne krátkom čase a s obmedzeným rozpočtom, no zároveň nimi možno dosiahnuť silný pozitívny dopad na život obyvateľov a zážitok návštevníkov týchto priestorov.

Podklady, ktoré sme pripravili a zhromaždili v priebehu uplynulých rokov je možné využiť, ako východiskový bod pre prípravu súťaže návrhov, prostredníctvom ktorej je možné vyriešiť komplexné otázky a nájsť formu návrhu pre dlhodobé zadefinovanie územia. Viac na www.zivenamestie.sk