Vyhliadková veža
na Dubni/Žilina

predmet:
návrh vyhliadkovej veže na kopci Dubeň pri Žiline

vyhlasovateľ:
Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra

formát:
jednokolová súťaž návrhov

vyhlásenie-odovzdanie:
2016/4 – 2016/6

predpokladaná výška investície:
200 000 € bez DPH

porota:
Ľ. Závodný, J. Vondrák, V. Kohút, J. Durdyová,
I. Dolníková, V. Halada, J. Oswald, M. Marcinov

naša rola:
organizátor súťaže

Realizácia:
Rok realizácie: 2018
Foto: Erik Tomašek

prtf_sutaz_veza-za_realizacia_5
prtf_sutaz_veza-za_realizacia_1
prtf_sutaz_veza-za_realizacia_6
prtf_sutaz_veza-za_realizacia_3
prtf_sutaz_veza-za_realizacia_2
prtf_sutaz_veza-za_realizacia_4

Súťažné návrhy:

prtf_sutaz_veza-za_1

1. cena:

Ing. arch. Ladislav Vikartovský,
spolupráca: Ing. arch. Gábor Nagy

Komentár poroty:

Napriek tomu, že autori umiestnili vežu v dotyku s chodníkom tak, ako väčšina súťažiacich, porota ocenila využitie príležitosti vytvorenia parteru v spodnej časti objektu. Objekt je jednoduchý, realizovateľný v požadovanej sume, spĺňa všetky očakávania definované v súťažných podmienkach. Objekt pôsobí stabilne a bezpečne v spodnej časti, smerom hore mení svoj charakter a splýva s okolitím prostredím. V diaľkových pohľadoch pôsobí nenápadne, čím zachováva súčasný obraz krajiny. Materiálová skladba nosnej konštrukcie veže je diskutabilná z hľadiska trvanlivosti. Porota odporúča v ďalšom rozpracovaní zvážiť alternatívu - riešenie s oceľovou nosnou konštrukciou v celej výške veže, so zachovaním dreveného obkladu.

 

 

prtf_sutaz_veza-za_2

2. cena:

akad. arch. Karol Gregor, Jakub Herza, Bc. Viktória Mravčáková

Komentár poroty:

Vyhliadková veža je jasným a jednoznačným prvkom na Dubni, ktorý je situovaný kolmo na chodník. Svojim materiálovým a konštrukčným riešením je pravdivá a nekompromisná. Veža je pomerne vysoká, 34 metrov, a vytvára tak veľmi dobrý vizuálny kontakt s mestom, Straníkom, Zálesím aj Budatínom. Výhrada sa týkala životnosti konštrukcie a potreby jej ochrany počas životnosti.

 

 

prtf_sutaz_veza-za_3

3. cena:

Ing. arch. Tomáš Beneš

Komentár poroty:

Vyhliadková veža je hravou kompozíciou oceľovej konštrukcie s vonkajším vejárovým schodiskom. Použitá je výplň plášťa, akási košieľka z oceľových laniek. Schodisko je priznané, konštrukčne oceľové s podlahou z pororoštu. Tento tvrdý materiál vytvára poetickú kompozíciu v prírodnom prostredí. Návrh je realizovateľný, spĺňa finančný limit na vyhotovenie. Nedostatkom sa javí neriešený priestor nástupu na vežu.

 

 

Odmena:

J. Ksandr, V. Šimek, T. Madro, D. Bartková

Odmena:

P. Gál, P. Vranka

Odmena:

M. Žitňanský, V. Šimkovič, P. Gonda, Ľ. Dubeňová,
J. Fečkaninová, statika: O. Skyba

prtf_sutaz_veza-za_ksandr
prtf_sutaz_veza-za_gal-vranka
prtf_sutaz_veza-za_zitnansky