Umělecká ulice/Ostrava

2017
Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký, Monika Bočková, Lenka Borecká – Ostrava

súťažný návrh

Identita
Dům umění je krásná budova postavená v duchu funkcionalistického a konstruktivistického slohu. Článek na Wikipedii hovoří o tradici režné cihly v architektuře ostravského regionu, o uplatnění v zástavbě Vítkovic a mnohých jiných průmyslových objektech. To, spolu s inspirací v architektuře Nizozemí a snahou o zcivilnění instituce vedlo architekty Fialu a  Wallenfelsa k tomu, aby použili na fasádě právě neomítanou cihlu. Udělali to sebevědomě, ve velkých nepřerušených plochách, v elementární architektuře, vznikla puristická forma, bez dynamizujících detailů. Prý monumentalizace civilnosti. Nedá se nesouhlasit.

Otázky
Po odklonění dopravy může přijít nabídka předpolí Domu umění veřejnosti, co je dobrým začátkem dlhoudobého vztahu mezi institucí, návštevníky, obyvateli a vedením města. Jak to teda udělat? Otázek vlastně není mnoho a není je nutné dělat složitejšími, než jsou.

prtf_projekt_umelecka-ulice_01
prtf_projekt_umelecka-ulice_06
prtf_projekt_umelecka-ulice_05