Transformácia Nábrežia,
Námestovo

predmet:
Nájsť najvhodnejší spôsob rozvoja Nábrežia Oravskej priehrady v Námestove.

vyhlasovateľ:
Mesto Námestovo

formát:
verejná neanonymná dvojetapová
urbanisticko-architektonická súťaž

ceny pre súťažiacich:
3 x 5000 eur

vyhlásenie:
2021/01

porota:
Ing. arch. Oliver Sadovský (predseda poroty)
Milan Hubík (za vyhlasovateľa)
Ing. Zdeněk Sendler
Ing. arch. Ladislav Nagy
Ing. Ondřej Hofmeister

náhradníci poroty: 
Ing. Soňa Medvecká, PhD. (za vyhlasovateľa)
Ing. arch. Martin Berežný

prtf_sutaz_nabrezie-namestovo_o-sutazi

Cieľom súťaže je získať návrh, ktorý bude čo najkvalitnejším realistickým scenárom pre budúcu transformáciu a rozvoj riešeného územia.

Očakáva sa také riešenie územia Nábrežia, ktoré poskytne jasnú jednotnú koncepciu a reguláciu verejných priestorov a zástavby, ich vzájomného vzťahu, vzťahu k Oravskej priehrade a mestu Námestovo. Riešenie, ktoré vyzdvihne a pretaví potenciál Námestova do jeho identity a zatraktívni dané územie pre celé spektrum miestnych obyvateľov (na okresnej a regionálnej úrovni), návštevníkov (na celoslovenskej a cezhraničnej úrovni), zaujme a vytvorí priestor pre investície súkromných developerov.

Návrh by mal vytvoriť mestotvornú a adekvátnú víziu s vhodným pomerom objektov a priestranstiev pre kultúrno-spoločenské funkcie, športovo-rekreačné funkcie, komerčné a nekomerčné funkcie vzhľadom na danosti a potreby prostredia (dôležité pomery:  zástavba - zeleň, kultúra - šport, aktivita - rekreácia, vzdelávanie - zábava , podnikateľ - užívateľ, nábrežie - voda).

Cieľom súťaže je vytvorenie novej, funkčnej  a atraktívnej koncepcie mesta s jedinečným situovaním pri vodnej ploche Oravskej priehrady.

Termíny:
12. 02. 2021 do 15.00
– lehota na predloženie dokladov do 1. etapy
(referencie, motivačný list)

22. 02. 2021
– predpokladaná lehota na vyhodnotenie 1. etapy
– výber troch postupujúcich účastníkov    

08. 03. 2021
– predpokladaný dátum 1. workshopu
(obhliadka územia)    

22. 04. 2021
– predpokladaný dátum 2. workshopu
(prezentácia rozpracovaných návrhov)

04. 06. 2021 do 17.00
– dátum odovzdania návrhov

11. 06. 2021
– predpokladaný dátum 3. workshopu
(záverečná prezentácia)

07/2021
– vyhlásenie výsledkov súťaže


Súťažné pomôcky a súťažné podmienky:
Všetky podklady k súťaži môžete stiahnuť prostredníctvom linku: 

Dokumenty na stiahnutie

Komunikácia účastníka s administrátorkou súťaže
a predkladanie dokladov a súťažných návrhov : anna.kvasniakova@2021.sk