Spolková záhrada/Leopoldov

2017
Ondrej Marko, Peter Lényi, Jana Kvasniaková

Spolková záhrada je krásne miesto so vzrastlými stromami, pódiom, barom a terasou, obklopené futbalovými a tenisovými ihriskami. Náš návrh stojí na analýze jej dnešného fungovania, prvkov, ktoré ju tvoria, potenciálov, ktoré by mohla naplniť. V zásade nevytvárame nijaký nový program, iba reinterpretujeme ten existujúci v novej forme.