Návrh showroomu Schüco

 

status:
realizované 2018/6

formát:
výzva, 1. kolo motivačný list + referencie, 2. kolo predloženie koncepčnej štúdie 3 tímami

predmet:
návrh nového showroomu pre spoločnosť Schüco
na Tomášikovej ulici v Bratislave

vyhlasovateľ:
Schüco

vyhlásenie-odovzdanie:
2017/1 – 2017/3

predpokladaná výška investície:
100 000 €

porota:
M. Fečík, O. Kurek, P. Škvaril

naša rola:
spracovateľ výzvy
a koordinátor výberového konania 

Realizácia
Rok realizácie: 2018
Foto: Erik Tomašek

prtf_sutaz_shuco_1_realizacia_5
prtf_sutaz_shuco_1_realizacia_1
prtf_sutaz_shuco_1_realizacia_4
prtf_sutaz_shuco_1_realizacia_3
prtf_sutaz_shuco_1_realizacia_2

Súťažné návrhy:

prtf_sutaz_shuco_1

1. cena:

Ing. arch. Martin Smerek/Kuklica Smerek architekti, s.r.o.

Hodnotenie poroty:

Návrh najviac naplnil očakávania zadávateľa a predstavuje najlepší potenciál na dopracovanie. Abstrahujúce riešenie “modernej vily” najviac osloví potenciálneho návštevníka showroomu.

 

 

prtf_sutaz_shuco_2

2. cena:

Mgr. art. Richard Kilo, Ing. arch. Matej Honč/Kilo Honč, s.r.o.

Hodnotenie poroty:

Opis koncepcie v 1. kole (navodenie pocitu mini-mesta) vyvolala očakávania, ktoré neboli v 2. kole celkom rozvinuté a naplnené. Lapidárnosť a jednoznačnosť prezentácie produktu je veľkým prínosom, ale postráda očakávanú poetickosť. O návrhu sa dlho diskutovalo, ale nakoniec sa komisia zhodla na tom, že víťazný návrh ponúka vyššie kvality.

 

 

prtf_sutaz_shuco_3

3. cena:

Ing. arch. Pavol Ružbarský/Endorfine s.r.o.

Hodnotenie poroty:

Návrh veľkoryso prezentuje tri najdôležitejšie produkty, ale prílišná galerijná voľnosť je zároveň na škodu. Komisia nepokladá pomer voľného a využitého priestoru za adekvátny. Riešenie vstupného priestoru nevyužilo potenciál osloviť návštevníka silným prvým dojmom. To, čo by malo mať intímnejší charakter (prezentačný priestor) je príliš exponované umiestnením do výkladu.