Šafárikovo námestie
a Fajnorovo nábrežie/
Bratislava

2018
Peter Lényi, Marián Lucký, Ondrej Marko,
Lenka Borecká, Monika Bočková
+ Labak: Michal Marcinov, Dominika Čerepkaiová

1. cena v súťaži pre priestor Šafárikovho námestia
2. cena v súťaži pri priestor Fajnorovho nábrežia

Oba riešené priestory majú celomestskú dôležitosť najmä z hľadiska ich zapojenia do širších systémov. V návrhu tieto vzťahy posilňujeme, riešime existujúce konfliktné situácie a využívame šance, ktoré sa núkajú a ktoré výsledný systém spravia konzistentným. Zároveň chceme pre ne nadstavbu – originálnu identitu v rámci tohto kontextu, ktorá je založená na identifikácii, použití a posilnení motívov, ktoré ponúka každé z miest v konkrétnych situáciách – z hľadiska kompozície, z hľadiska možných programových a urbanistických spojení, aktivít a z hľadiska histórie.

prtf_projekt_ba-namestie_04

Riešená časť Šafárikovho námestia, je zložitým mnohovrstevnatým zadaním: je tu silná historická stopa zbúraného Landererovho paláca, bohatá história stavebných zámerov z posledných desaťročí, pluralita názorov z desiatok až stoviek študentských prác, blízkosť viacerých fakúlt Komenského univerzity, nateraz zafixovaná okrasná časť s Kačacou fontánou, záujmy na strane iniciatívy kultúrneho priemyslu „Šafko“, susedov, mestskej časti, developerov a mnoho ďalšieho. My hľadáme schodnú cestu, ktorá berie na zreteľ túto rozmanitú mozaiku podnetov, hierarchizuje ju a rozsudzuje v súlade s našimi ideálmi. Hľadáme ju v rámci kompetencií, ktoré sú na strane architekta a zároveň dodávame, že na reálnu zmenu kvality tohto prostredia bude potrebná konsenzuálna aktivita všetkých zúčastnených strán.

prtf_projekt_ba-nabrezie_04

Riešená časť nábrežia má veľký potenciál z hľadiska jej zapojenia sa do nadlokálnej línie nábrežného korza, ktorá vedie od mosta Lafranconi po most Apollo. Na väčšej časti tejto línie je nábrežie kľudovou zónou bez občianskej vybavenosti. borom Riverpark a Eurovea. Tie ju dotujú pomerne jednostrannou ponukou v oblastiach komerčných služieb, predaja luxusného tovaru, reštaurácií a barov. Poloha, ktorá je predmetom nášho riešenia, môže ťažiť z prítomnosti filozofickej fakulty a poskytnúť tak odlišný program a charakter. Nábrežie je síce dnes k fakulte opticky blízko, ale vďaka nešikovnému riešeniu protipovodňového múru nie je priamo prístupné.