Rozšírenie cintorína v Leopoldove - 1. etapa

Stavebné vrstvy, ktoré pribúdajú v čase (chodníky, základy, obruby) zjednodušujeme do jedinej konštrukcie a ponúkame možnosť namiesto
nepriedyšnej žulovej dosky ponechať miesto posledného odpočinku ako prírodnú plochu s výsadbou.

Správca cintorína riešenie ponúkal, ale nepresadzoval a reflektovali naň iba
niektorí pozostalí. Pri návrhu ďalších etapá rozšírenia cintorína sme sa zo situácie poučili a presadzujeme prítomnosť prírody inými spôsobmi, ktoré zvyšujú šancu na úspech.

autori:
2021 architekti (Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký, Marek Harčarík)

klient: Mesto Leopoldov

realizátor: Stavkorekt s.r.o.

fotografie: Peter Lényi

návrh: 2015-2016

realizácia: 2016 - 2017

plocha riešeného územia: 1 400 m2

plocha dosky: 688 m2

počet hrobov: 229

stavebné náklady: 40 200 € bez DPH