Rozšírenie mestského úradu/Senec

predmet:
rozšírenie Mestského úradu v Senci

vyhlasovateľ:
Mesto Senec 

formát:
verejná anonymná jednokolová súťaž návrhov

predpokladaná výška investície:
1 600 000 € bez DPH

porota:
R. Žákovský, T. Bujna, O. Synek, R. Bittner,
P. Sedala, V. Halada, J. Répássyová, O. Marko

naša rola:
odborný konzultant súťažných podmienok
a spracovateľ súťažných podkladov

1. cena (8000 €):

L. Nagy, A. Trebuľová, M. Vnenková, D. Nagyová, P. Čurlej (DKLN, s.r.o., návrh č.8)

Komentár poroty:

Rozšírenie úradu je veľmi dobre nastavené v urbánnej štruktúre. Rozdelenie funkcií do viacerých objektov umožňuje prispôsobenie okoliu primeranou mierkou a prehľadnú prevádzku jasne definovaným a zrozumiteľným priestorom nádvoria. Štruktúra je flexibiliná pre prípadné úpravy lokalitného programu či objemu. Využitie existujúceho výškového rozdielu medzi ulicou a parkingom vo dvore je ďalšou výhodou návrhu. Napriek vyššiemu podielu plôch plášťa budovy sú vhodne zvolené orientácie presklených fasád klientského centra a sály a tiež ich kombinácia s tradičnou konštrukciou novej administratívnej časti, čo prispieva k zníženiu investičných ako aj prevádzkových nákladov. Riešenie umožňuje prípadnú etapizáciu prestavby a dostavby. Návrh reviduje tradičné usporiadanie kancelárie primátora a klientského centra, odporúčame ale mieru otvorenosti priestorov overiť v diskusii s vyhlasovateľom. Porota oceňuje aj prehľadnú a graficky účinnú prezentáciu návrhu.

 

 

2. cena (5000 €):

M. Stanislav, P. Botková, B. Červeňová (MAPA architekti s.r.o., návrh č. 6)

Komentár poroty:

Jasne vyčlenený priestor dvora vytvára zrozumiteľné urbanistické riešenie, ktoré je prehľadné a dispozične čisté. Predĺženie existujúceho krídla prináša primerané plošné, prevádzkové aj objemové možnosti, kolmo radený objekt so sálou v parteri je novým protipólom historickej uličnej budovy. Výraz objektu je kultivovaný, skromný a súčasne architektonicky presvedčivý v dialógu kontextuálnej hmoty krídla a racionálneho kvádra novostavby vo dvore. Chýba jasné bezbariérové riešenie (výťahy) a pohodlné prepojenie sály s jej zázemím.

 

 

3. cena (3000 €):

M. Honč, R. Kilo, P. Vadkerti, M. Kľučár (Kilo Honč, s.r.o., návrh č. 12)

Komentár poroty:

Porota ocenila predovšetkým civilné, lapidárne a jednoduché riešenie. Návrh veľkoryso rieši potreby klientského centra a sály v 2 novostavbách ako samostatných pavilónoch. Vytvorenie troch interiérom neprepojených budov má výhodu stavebnej jednoduchosti a nevýhodu oddelenej prevádzky. Pochybnosti vyvoláva rozšírenie administratívnych priestorov úradu, ktoré ponecháva len v rekonštruovanom pôvodnom objekte. Realizácia tohto konceptu by si vyžiadala jeho dielčie úpravy. Formálne vyznievajú slepé priečelia novostavieb otočené k návštevníkovi pri vstupe do dvora, ako aj otázne uplatnenie pohľadového betónu v interiéri.

 

 

Odmeny a ostatné návrhy:

Odmena:

B. Strelcová, T. Starý, R. Balšán, M. Smrčková (LENNOX architekti s.r.o.)

Odmena:

J. Kohút, P. Kuklica, M. Smrek, I. Šereš (Kuklica Smerek architekti, s.r.o.)

Návrh č. 1

J. Pavúk, M. Kravec

Návrh č. 2

M. Filipovič, I. Gálik

Návrh č. 3

D. Kruliac

Návrh č. 4

Z. Kelemenová, Z. Slezáková, A. Janis, R. Grozaj

Návrh č. 5

M. Lichvárová, Š. lichvár, M. Petráš, A. Schleicher
Spolupráca: B. Lichtmanová

Návrh č. 7

K. Csémy

Návrh č. 10

Ľ. Urban

Návrh č. 11

T. Kodet, M. Kodetová

Návrh č. 13

J. Kukuľa, P. Šajgalík, F. Šeliga

Návrh č. 14

A. Plesník, T. Žáček

Návrh č. 16

M. Babuliak, S. Havliková, E. Babuliaková

Návrh č. 17

P. Škrombár, R. Pauer