Rozhľadňa Alexandra Filípka na Veľkej Homoli

Na Veľkej Homoli bola prvá rozhľadňa v roku 1894. Ďalšia, z roku 2001, musela byť pre zlý technický stav a nerealizovateľnosť sanácie koncom roku 2017 odstránená.

Mesto Modra malo pôvodne v pláne vypísať súťaž návrhov na novú vežu, avšak obyvatelia spísali petíciu, v ktorej si vyžiadali, aby nová veža vychádzala z kompozície predchádzajúcej. To bolo spolu s dôrazom na technickú stránku novým zadaním.

Nová veža bola otvorená už v októbri 2018. Konštrukčne je kombináciou drevených prvkov a oceľových styčníkov. Zavetrenie oceľovými tiahlami je v rámci objemu veže. Hlavné nosné drevené prvky pozostávajú z viacerých drevených hranolov, čo umožňuje ich priebežnú výmenu.

nominácia na ocenenie CE ZA AR 2019 v kategórii Exteriér

BIGSEE wood award 2019 winner

autori rekonštrukcie:
2021 architekti (Peter Lényi, Ondrej Marko, Jana Smolíková)

Katarína Kyselová, Karol Butor (statika)

klient: Mesto Modra

realizátor: Zikkurat s.r.o.

fotografie: Alexander Pravda, Peter Lényi

návrh: 2017

realizácia: 2018