Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná
v Trnave

predmet:
Nájsť najvhodnejší návrh obnovy verejných priestranstiev obytného súboru Tehelná v zhode s koncepciou a stratégiou rozvoja mesta.

vyhlasovateľ:
Mesto Trnava 

formát:
verejná neanonymná dvojkolová
architektonicko-krajinárska súťaž návrhov

vyhlásenie:
2020/10

predpokladané investičné náklady na realizáciu stavby:
1 250 000 € bez DPH

porota:
Ing. Jarmila Garaiová
Ing. arch. Ondrej Horváth, AA SKA
Ing. Peter Pasečný, KA SKA
Ing. arch. Peter Kuklica, AA SKA
Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc., KA SKA

náhradníci poroty: 
Ing.arch. Peter Purdeš, AA SKA
Ing. Štefan Lančarič, Phd., KA SKA

1. miesto

atelier DUMA – LIVING GARDENS s.r.o.
spolupráca: Ing. arch. Ľudovít Urban

Autori:
Ing. Magdalena Horňáková
Ing. Juraj Horňák
Ing. Lenka Ficeková
Ing. Ivana Šebeňová
Gabriela Lapšanská
Ing. arch. Ľudovít Urban

Návrh je vypracovaný vo vysokej podrobnosti. Okrem pedantného riešenia vnútra troch dvorov prichádza s kladne prijatým názorom aj na priestory v okolí blokov – oživuje ulicu, rieši zostatkové nárožné plochy formou spoločných pobytových pocket parkov a piazzetty. V návrhu vzniká hodnotné prostredie z hľadiska naplnenia požiadaviek získaných od miestnych obyvateľov v participatívnom prieskume, ale aj z hľadiska biodiverzity. Štandard riešenia verejných priestorov je považovaný za aktuálny a adekvátny miestu.

2. miesto

SLLA s.r.o.

Autori:
Ing. arch. Michal Sulo
Ing. arch. Miriam Lišková
Ing. Iveta Augustínová
Ing. Ján Augustín

Návrh je podrobne prepracovaný z hľadiska práce s vegetáciou, ponúkanou biodiverzitou, ponúka kvalitnú stratégiu pre postupné realizovanie konceptu v čase. Vo vnútroblokoch v odstupe od budov vedie okružný prstenec, ktorý integruje rôznorodé funkcie. Ich kompaktná veľkosť nepôsobí v rámci vnútroblokov rušivo. Repasácia pôvodných hracích prvkov bola prijatá polemicky - je vítaná pre zachovanie ducha miesta, no otáznou sa javí ich certifikácia a cena. Návrh je koncepčne silný, no okrem riešenia vnútra blokov neposkytuje rozvinutý názor na prácu s okolitými priestormi po obvode bytových domov. Návrh uzatvárať bloky v nárožiach novými budovami vo väčšej miere, než v súčasnosti, bol prijatý negatívne.

3. miesto

Ing.arch. Irenej Šereš

Autori:
Ing. arch. Irenej Šereš
Ing. arch. et. Ing. Lenka Gulačová
Ing. Romana Šašinková

Dizajn vnútroblokov založený na rozdielnosti jednotlivých blokov sa nejaví ako prínosný, nie je pokladaný za funkčne vyvážený vo vzťahu k miestnym obyvateľom. Radikálna inakosť nebola vzhľadom k inak identickému okoliu vnímaná ako pozitívny vstup. Kontrolovaný vstup do vnútroblokov je vnímaný ako otázny. Riešenie zelene je pokladané za koncepčne nedopracované. Zachytávanie dažďovej vody zo striech nie je považované za reálne. Objekt s toaletami sa v prostredí obytnej štruktúry nejaví ako potrebný.

4. miesto

gogolák + grasse s.r.o.

Autori:
Ing. arch. Ivan Gogolák
Ing. arch. Lukáš Grasse
Ing. arch. Tomáš Pozdech
Ing. arch. Štepán Matějka

Návrh je považovaný za prínosný z hľadiska základného nastavenia koncepcie, ale porota ho považuje za nedopracovaný. Dizajn vnútroblokov je rozdielny - každý dvor má vlastnú odlišnú identitu. Hustý porast vysokej zelene v blízkosti okien bytových môže spôsobiť prílišné tienenie. Návrhu chýba jasná koncepcia zelene V návrhu absentujú spevnené športové plochy.

O súťaži:

prtf_sutaz_tehelna-TT_o-sutazi

Riešené územie predstavuje verejné priestranstvá troch vnútroblokov obytného súboru Tehelná a revitalizáciu okolitých plôch z vonkajšej strany obytných blokov. Dvory sú identického charakteru, vytvárajú pokojné oddychové prostredie. Využívané sú predovšetkým miestnymi obyvateľmi. Od návrhov sa očakáva také riešenie dvorov, aby sa stali pre obyvateľov atraktívnym prostredím so zachovaním komorného oddychového charakteru, v ktorom bude možné vykonávať voľnočasové aktivity pre všetky generácie a ktoré bude obohatené o možnosti rozvoja a vzniku miestnych spoločenstiev.

Termíny:
04. 11. 2020 do 15.00
– lehota na predloženie dokladov do 1. etapy

06. 11. 2020
– predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 1. etape    

09. 11. 2020
– predpokladaný termín vyrozumenia uchádzačov o výsledku 1.etapy    

17. 12. 2020 do 9.00
– lehota na predloženie návrhov do 2. etapy

18. 12. 2020 od 9.00
– prezentácia súťažných návrhov účastníkmi, hodnotiace zasadnutie poroty v 2. etape

19. 12. 2020
– predpokladaný termín oznámenia výsledkov 2. etapy


Súťažné podmienky, zadanie a prílohy:
Všetky podklady k súťaži môžete stiahnuť prostredníctvom linku: 

https://2021.sk/wp-content/uploads/2020/10/podklady-Tehelna-1.kolo_.zip

Komunikácia účastníka s administrátorkou súťaže
a predkladanie dokladov a súťažných návrhov : lenka.borecka@2021.sk