Revitalizácia námestia/
Spišská Belá

2018
Peter Lényi, Marián Lucký, Ondrej Marko, Lenka Borecká, Jana Kvasniaková + Labak

odmena v súťaži

Navrhujeme zdôraznenie dôležitosti troch miest námestia, ktoré na to majú predispozície, prostredníctvom ich spracovania v štandarde vyššom, ako má ich okolie. Zvýšenie štandardu spočíva v použití trvácnejších a hodnotnejších materiálov, vylúčení parkovania v prospech zvýšenia plôch pre pobyt, v priestorovej kompozícii a v riešeniach s vyššou kvalitou remeselného detailu.

1. priestor medzi budovou mestského úradu, vežou a kostolom
– uzatvorenie námestia hmotou budovy s vyššou občianskou vybavenosťou spoločenského charakteru.
– zväčšenie dláždenej plochy tak, aby sa priečelie kostola a priľahlá uličná zástavba zapojili do kompaktnej plochy námestia.
– prevádzky v budovách na južnej hrane môžu expandovať do exteriéru
– vytvorenie tienistej časti námestia v polohe za vežou.
2. priestor medzi Múzeom J.M. Petzvala a Mestskou knižnicou
3. priestor na križovatke Mierovej a Hviezdoslavovej ulice

prtf_projekt_sp-bela_03
prtf_projekt_sp-bela_04