Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum/Leopoldov

predmet:
návrh prestavby kina na kultúrne centrum spolu
s úpravou priľahlých priestorov

vyhlasovateľ:
Mesto Leopoldov 

formát:
jednokolová súťaž návrhov

predpokladaná výška investície:
 1 200 000 € bez DPH

porota:
I. Eristavi, P. Lešek, B. Brádňanský, T. Kavuliaková,
R. Gergič, O. Marko, M. Jančár

naša rola:
odborný konzultant súťažných podmienok
a spracovateľ súťažných podkladov

1. cena:

Architekti A B.K.P.Š., spol. s r.o.
Autori: Ing.arch. Martin Kusý ml., Ing.arch. Ľubomíra Blašková, Ing.arch. Monika Krčméryová, Ing.arch. Róbert Bakyta

Hodnotenie poroty:

Návrh zjednotil figúru kina, zbavil ho nevyhovujúcich prístavieb. Celý objem budovy je efektívne využitý. Predpriestor smerom k železničnej trati je riešený kultivovane.

Porota oceňuje, že chýbajúce priestory boli umiestnené do podkopaného suterénu. Vďaka tomu majú klubové priestory a posilňovňa dobrú dostupnosť priamo z exteriéru. Porota to považuje za vhodné riešenie pre potreby mesta danej veľkosti. Tieto priestory umožňujú variabilné využitie, čo dáva predpoklad každodennému živému využitiu parteru.

Sála má vhodný pomer presklených a plných častí fasády. Foyer je veľkorysý a umožňuje variabilné využitie.

2. cena:

MAPA architekti s.r.o.
Autori: Ing. arch. Katarína Bergerová, Ing. arch. Patrícia Botková, Ing. arch. Martin Hudec, Mgr. art. Marián Stanislav

Hodnotenie poroty:

Návrh má dobrý pomer parkovacích plôch k ostatným exteriérovým plochám. Dobrým neformálnym spôsobom prepája sálu, terasu a záhradu. Jeho nedostatkom je nedostatočne prezentované materiálové riešenie prístavby, ktoré vzbudzovalo pochybnosti. Vyhlasovateľ kritizoval nedostatočné využitie priestorov pod sálou a zachovanie posilňovne v súčasnej veľkosti. Priestor foyer vzbudzuje pri pohľade zospodu veľké očakávania, ktoré sa pri návšteve 2. podlažia nepotvrdia - namiesto reprezentatívneho balkóna je priestor obsadený utilitárnymi funkciami toaliet.

 

 

3. cena:

Totalstudio s.r.o.
Autori: Mgr. art. Tomáš Tokarčík, Mgr. art. Aleš Šedivec, Ing. arch. Michal Kontšek

Hodnotenie poroty:

Riešenie je architektonicky kvalitné, poskytuje zaujímavé spojenie s exteriérom na úrovni 1. np, ale je príliš ambiciózne v riešení predimenzovanej strešnej terasy a otázne pôsobiacej nadstavby. Dispozície sú jednoduché, prehľadné a funkčné. Urbanizmus je zvládnutý dobre. Parkovisko je príliš utilitárne.