Prístrešok a lávka na Straníku

Straník je kopec s vynikajúcim výhľadom na Žilinu. Pešo sa naň dostanete za pár minút z mestskej časti Zástranie, po downhillovej cyklotrati ste dole ešte rýchlejšie. Okolo 10.-12. storočia pred naším letopočtom tu vzniklo hradisko Vyšinné, vďaka čomu je vrchol kopca vymedzený zvyškami obvodovej fortifikácie a je v režime národnej kultúrnej pamiatky. Zatiaľ tu neprebehol komplexný archeologický výskum, ale je to snaď iba otázka času. Od roku 1934 sa vrchol kopca používa pre bezmotorové lietanie, je to stále jedna z top lokalít na Slovensku. Sú tu dva vysielače - s výškami 18 a 30 metrov. V okolitých lesoch sa ťaží drevo.

Navrhujeme subtílnu lávku, ktorá má ambíciu organizovať pohyb turistov kontrolovane, bokom od letcov a aspoň trochu uľahčovať prístup na vrchol kopca návštevnikom s obmedzenou schopnosťou pohybu. Lávka jemne levituje nad terénom, je s ním v minimálnom kontakte, iba prostredníctvom zemných skrutiek. Kúsok pred vrcholom je prerušená, kvôli potrebe umožňiť prejazd ťažobným vozidlám. Na konci čaká nový prístrešok a lavička pri symbolickom cintoríne letcov s vyhľadom na Malú Fatru.

ocenenie CE ZA AR 2016 v kategórii Exteriér

autori rekonštrukcie:
2021 architekti (Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký)

Laboratórium architektúry krajiny (Michal Marcinov, Andrej Badin, Zuzana Demovičová)

klient: Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra

realizátor: SOAR SK, a.s.

fotografie: © Jana Makroczyová, 2016

návrh: 2014 - 2015

realizácia: 2015 - 2016