Prístrešok Dúbravica

2015
Peter Lényi, Ondrej Marko,
Marián Lucký

Prístrešok pri ohnisku, vyrobený pre obec Dúbravicu a Periférne centrá počas akcie Landscape
Revisited 4/Landarch.