Prístrešok a lávka/
Straník

2016
Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký
+ Labak: Michal Marcinov, Andrej Badin,
Zuzana Demovičová,
foto: Jana Makroczyová – Žilina, Straník

Straník je kopec s vynikajúcim výhľadom na Žilinu. Okolo 10. – 12. storočia pred našim letopočtom tu bolo hradisko, pretoje vrchol kopca v režime národnej kultúrnej pamiatky. Od roku 1934 dodnes sa kopec používa pre bezmotorové lietanie.

Navrhujeme subtílnu lávku, ktorá má ambíciu organizovať pohyb turistov kontrolovane, bokom od letcov a uľahčovať prístup na vrchol kopca návštevníkom s obmedzenou schopnosťou pohybu. Lávka levituje nad terénom, je s ním v kontakte iba prostredníctvom zemných skrutiek. Kúsok pred vrcholom je prerušená, pre potrebu umožňiť prejazd ťažobným vozidlám. Na konci čaká nový prístrešok a lavička pri symbolickom cintoríne letcov s výhľadom na Malú Fatru.

prtf_projekt_stranik_01
prtf_projekt_stranik_02
prtf_projekt_stranik_03
prtf_projekt_stranik_08
prtf_projekt_stranik_07