Požiarna zbrojnica/
Leopoldov

2016
Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký,
Marek Harčarík

Princípy:
rýchla výstavba vďaka montovaným konštrukciám, minimum mokrých procesov/racionálne usporiadanie priestorov podľa požiadaviek na vnútornú mikroklímu a prevádzkové vzťahy/kompaktný objem s minimom otvorov, bez komplikovaných detailov / drevená nosná konštrukcia + montovaný sendvičový obal/po obvode areálu plot s popínavými rastlinami.

prtf_projekt_zbrojnica_09
prtf_projekt_zbrojnica_01
prtf_projekt_zbrojnica_02
prtf_projekt_zbrojnica_03
prtf_projekt_zbrojnica_04
prtf_projekt_zbrojnica_05