Obnova Mestského parku v Senici

Mestský park v Senici je rozsiahla zelená plocha v blízkosti centra a obytného súboru Sotina. Vybavenosť v jeho susedstve generuje pravidelných, ale aj príležitostných využívateľov (domov dôchodcov, kúpalisko, štadión, amfiteáter).

Návrh vychádza z logického prepojenia vybavenosti v okolí, dopĺňa ich a vytvára zázemie pre ďalšie aktivity. Ideovo čerpá aj z historického kontextu oddelených záhrad. Park je rozdelený na tri funkčné celky – herná časť, kultúrna časť a športovo-oddychová časť.

 

autori:
2021 architekti (Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký, Lenka Borecká, Anna Kvasniaková, Jana Smolíková, Dorota Volfová)

klient: Mesto Senica

súťaž: 2020, 1. miesto

návrh: 2021 - 2022