Nové oratórium –
mládežnícke stredisko/
Bratislava

predmet:
návrh priestorov oratória – mládežníckeho strediska pri kostole Márie pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici v Bratislave

vyhlasovateľ:
Saleziáni Don Bosca – Slovenská provincia

formát:
výzva: 1. kolo koncept od vyzvaných účastníkov,
2. kolo detailnejšie dopracovaný koncept

predpokladaná výška investície:
nebola stanovená vzhľadom na široké možnosti riešenia

porota:
P. Paňák, P. Lényi, O. Gavalda, F. Kubovič,
J. krupa, R. Sitár, M. Strížencová

naša rola:
spracovateľ výzvy a koordinátor výberového konania

prtf_sutaz_oratko_1A
prtf_sutaz_oratko_1B

1. cena:

B. Brádňanský, V. Halada + spolupráca E. Bevilaqua

prtf_sutaz_oratko_2A
prtf_sutaz_oratko_2B

2. cena:

J. Studený, P. Stec

prtf_sutaz_oratko_3A
prtf_sutaz_oratko_3B

3. cena:

J. Najar