Návštevnícke cetrum Demänovských jaskýň a Národného parku Nízke Tatry

Zo starých pohľadníc a novinových fotiek sme odčítali logiku stavebného riešenia prízemnej budovy z roku 1931 aj drevenej nadstavby z roku 1948.

Uvažovali sme nad malebnosťou pôvodnej architektúry a potrebou jej zachovania, nad banálnosťou dolepených konštrukcií realizovaných pri snahe o riešenie prevádzkových problémov. Nad drevokaznými hubami, vlhkosťou dreva, potrebou jeho dvadsaťpercentnej výmeny. Nad tým, či stojí viac energie búrať, odvážať a spracovať stavebný odpad, v prospech minimalizovania objemu budovy a vykurovania o pár metrov kubických menej. Nad tým, či nám a porote posudok drevenej konštrukcie a kusé technické podklady dávajú dostatok informácií na to, aby sme vedeli robiť zodpovedné rozhodnutia. Všetky úpravy sme trikrát zvážili, zavrhli a oživili, kým sme ich po porade so statičkou, tepelnotechnikom, kúrenárom a špecializovanou realizačnou firmou nakreslili ako tri alternatívy a vybrali tú, ktorá je akurát.

Ráznejšie tvary? Polkruhová strecha nad vstupom? Ísť so stĺpmi a prestrešením až po hranu terasy? Ťahať strechu až nad sklad techniky? Má nejaký zmysel, aby bola strecha celá pochôdzna alebo stačia iba nevyhnutné koridory? Čo s tonami existujúcej zámkovej dlažby, keď sa nám síce nepáči, ale už tam je? (nič) Čo s nedávno realizovanými banálnymi obkladmi bufetu a toaliet? (teraz nič, keď bude všetko ostatné hotové a dožijú, potom možno niečo).

Novým šiltom a stĺporadím sme navrhli vytvorenie súvislého, sčasti krytého komunikačného predpolia/exteriérovú chodbu, prechádzajúcu do prístrešku, a ten ešte ďalej prechádza do kamufláže bufetu a toaliet. Netreba zväčšovať pôvodnú halu, na vstup do jaskyne sa lepšie čaká vonku. Nad budovou, jej obsahom a prevádzkou uvažujeme ako nad infraštruktúrou, ktorá má v prvom rade poskytnúť návštevníkom priestor vytvoriť si k jaskyni vzťah. Netreba jej veľa, svoju ambíciu na spektakulárnosť sme potlačili. 

autori:
2021 architekti (Peter Lényi, Ondrej Marko, Jana Smolíková, Lenka Borecká, Dorota Volfová, Lukáš Lečko, Nikola Chriašteľová, Katarína Marušicová)

súťaž: 2023, 3. miesto