Nástupište 1 - 12/Topoľčany

2013

prtf_projekt_nastupiste-1-12_d01

Nástupište 1-12 je občianske združenie, ktorého členmi sú viacerí výtvarníci, vizuálni umelci, grafickí dizajnéri, psychológovia, aktivisti a kultúrni pracovníci. Zameriavajú sa na tvorbu a realizáciu projektov predovšetkým v oblastiach umenia, kultúry a vzdelávania, ale i životného prostredia či športu. Svojimi aktivitami sledujú zámer celkového pozdvihnutia kvality života obyvateľov regiónu. 

Základným a ťažiskovým projektom združenia je projekt multimediálneho priestoru pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12. V tomto verejnom priestore, realizujú väčšinu svojich aktivít. Medzi ne sa radia výstavy výtvarného umenia, odborné prednášky, semináre, workshopy, realizácie verejných rozhlasových nahrávok, divadelné predstavenie, filmové projekcie, či hudobné vystúpenia a diskusie. Nekladú pritom dôraz iba na samotné prezentovanie umenia či kultúry, pokúšajú sa aj o vzbudenie verejného záujmu o tieto oblasti, rovnako ako sa verejnosť pokúšajú podnecovať k tvorivosti. Zároveň si kladú za cieľ priamu podporu realizácie autorských diel mladých autorov z regiónu, zo Slovenska, ale i zo sveta.

Toto hravé experimentovanie s frekventovaným verejným priestorom sa stalo ťažiskovým predmetom workshopu. Tým bolo vytvorenie priestoru, v ktorom môžu súčasné umenie predstavovať širokej a viac-menej náhodnej verejnosti. Autori sa pritom od samotného začiatku projektu neusilujú o trvalú pozornosť diváka či návštevníka, i keď si ju vážia. Svoju pozornosť skôr obracajú ku krátkym okamihom narušenia každodennosti a k zážitkom, ktoré si náhodný divák môže v sebe odniesť z takéhoto stretu s neočakávaným a pravdepodobne i nepoznaným. Obyvateľom mesta tak zároveň ponúkajú možnosť uvidieť priestor, ktorý dôverne poznajú a ktorým každý deň prechádzajú z úplne nových pohľadov. Samotný priestor je použitý ako médium, prostredníctvom ktorého je umenie komunikované verejnosti. Jednoduchá architektonická forma umožnuje umožňuje vyší dôraz pre umenie.

Realizácia:

prtf_projekt_nastupiste-1-12_e02
prtf_projekt_nastupiste-1-12_e01

Pôvodný stav:

prtf_projekt_nastupiste-1-12_a02
prtf_projekt_nastupiste-1-12_a01

Návrh:

prtf_projekt_nastupiste-1-12_f

Workshop: