Námestie slobody v Bratislave

Žiadne hrubé čiary, žiadne premazávanie. Desiatky rokov nedostatočnej údržby a chátrania verejného priestoru, ani imidž reprezentatívneho miesta komunistickej moci nemajú byť dôvodom na to, aby sa muselo s definovaním námestia začínať od úplnej nuly. K novému dobrému a živému verejnému priestoru sa dá dostať skultivovaním a aktualizovaním toho starého. Prvá fáza revitalizácie ukončená v roku 2023 spočíva najmä v zobytnení a  demokratizácii fyzického priestoru. 

Napriek tomu, že sa od roku 1991 premenovalo na Námestie slobody, hovorovo sa stále nazývalo Gottkom. Narozdiel od niekdajšieho súsošia s Klementom Gottwaldom bola myšlienka slobody ťažko uchopiteľná a efemérna. Ak sa malo stať námestie naozaj Námestím slobody, bolo treba pretaviť to aj do fyzického priestoru. Umožniť komukoľvek robiť tu čokoľvek, pokiaľ tým neobmedzí druhého. Navrhli sme preto sprístupnenie fontány a debarierizovanie viacero vývýšených záhonov - pobytových plôch.

V prípade fontány bolo treba nájsť spôsob, ako eliminovať úrovňové rozdiely medzi bazénmi. Múriky medzi nimi, ako aj obvodový múr boli odstránené. Dno bazénov bolo zarovnané k okolitému terénu tak, aby sa dalo dnu takmer bezbariérovo vstúpiť. Výškové rozdiely medzi bazénmi, ktoré dosahovali aj viac než 60 centimetrov, boli zmenšené. Po vzniknutých kaskádach sa vďaka tomu dá bezpečne vystupovať a zostupovať. 

Pre úpravy výšky terénu sa odhalila spodná časť nosného betónového valca lipového kvetu, čo sa vyriešilo nerezovou kapotážou so zábradlím. Okolo tela fontány pribudli schody. Kvalita vody dosahuje vďaka automatizovanej technológii čistenia kúpaliskový štandard. Hladina nedosahuje ani po členky, dospelí sa osviežia bez toho, aby sa celí zamáčali a deti túžiace po silnejšom zážitku môžu behať priamo popred trysky. 

Múriky okolo časti vyvýšených trávnikov nahradil postupný nábeh zjazdný aj s kočíkom. Priestor má slúžiť na stretávanie od merítka individuálnych piknikov až po verejné zhromaždenia. Námestie slobody má potenciál prebrať od zaužívaného Námestia SNP funkciu hlavného zhromažďovacieho námestia, keďže demonštrácie sa tam môžu konať bez toho, aby ochromili dopravu. Navrhli sme odstrániť spred Fakulty architektúry a dizajnu jeden veľký vyvýšený záhon a tri menšie. Podporila sa tým funkčnosť miesta, na ktorom bolo v uplynulých rokoch viackrát postavené pódium. Úbytok trávnatých plôch bol kompenzovaný pridaním v mieste niekdajšieho terénneho schodiska pod sochou Klementa Gottwalda. 

Lúčovité delenie plôch s použitím štiepanej dlažby, ktoré je na tomto námestí originálne, zostalo zachované. V okruhu bezprostredne okolo fontány vzniklo nové, unikátne exteriérové terrazzo. Pôvodná žulová dlažba bola popraskaná a z ložnej strany hrboľatá, takže sa nedala opätovne použiť. Spolu s taveným čadičom z bazénov fontány bola preto zrecyklovaná ako kamenivo do betónu. Na mieru vyvinutý materiál obstál v skúškach pevnosti, vodotesnosti, mrazuvzdornosti či protišmykovosti. Tento betónový „endemit” jednak pomohol ušetriť emisie a zároveň pôsobí aj esteticky vďaka kombinácii jemných fľakov žuly a kontrastného čadiča. 

Úspornejšia je aj fontána, ktorá si vystačí vďaka efektívnejšej prevádzke len s desatinou pôvodného objemu vody. Dažďovej vody by sa na námestí mohlo v budúcnosti zadržať čo najviac - v dolnej časti námestia bol v prvej fáze revitalizácie predpripravený priestor na vsakovacie boxy. A na úrovni terénu pribudli borovice, ktoré prirodzene dopĺňajú pôvodnú kompozíciu sústredných kruhov zelene okolo fontány. 

Námestie kedysi osvetľovali lampy tvorené z trojíc sodíkových diskov. Neskôr ich nahradila jedna guľa, ktorá okrem osvetľovania okolitých plôch zbytočne žiarila aj dohora a navyše oslepovala chodcov. Dnešné riešenie voľne vychádza z toho prvého. Princíp trojice ostal, ale ide o smerové svietidlá, ktoré efektívnejšie osvetľujú priestor a minimalizujú svetelný smog.

.

V rámci prvej fázy sa nezrealizovali viaceré časti návrhu. Realitou by sa mohli stať, ak sa mestu podarí zohnať zdroje na pokračovanie revitalizácie. 

Po celej ploche námestia sme navrhli menšie architektonické objekty, ktoré poskytujú zázemie pre funkcie zvyšujúce kvalitu pobytu na námestí. Sú medzi nimi veľmi potrebné toalety, pribudnúť by malo aj detské ihrisko na mieste, kde kedysi stálo súsošie s Gottwaldom. V návrhu je vyhradený aj priestor pre umiestnenie budúceho umeleckého diela stvárňujúceho motív slobody.

V spolupráci s dizajnérom Borisom Belanom vznikol návrh nových lavičiek a smetných košov vychádzajúci z pôvodného mobiliáru od Viktórie Cvengrošovej. Ten sa totiž nedal repasovať, keďže charakteristické  oceľové trubky hrdzaveli aj zvnútra. Nová lavička by bola zložená z viacerých častí, dala by sa sériovo vyrábať,  ľahšie opraviť a bolo by jednoduchšie s ňou manipulovať. Smetné koše by boli prispôsobené na triedenie odpadu a ochránené pred dažďom, narozdiel od tých starých. Zatiaľ je však na námestí osadený len ekonomickejší typový mestský mobiliár.

Námestie funguje už dnes, ale bola by škoda nevyužiť jeho potenciál do tej miery, ako to naša generácia dokáže a užiť si to.

autori rekonštrukcie:
2021 architekti (Peter Lényi, Marián Lucký, Ondrej Marko, Michaela Lörinczová, Jana Kvasniaková, Lenka Borecká, Dorota Volfová)

Laboratórium architektúry krajiny (Michal Marcinov, Matúš Antolík, Miroslava Daňová, Andrej Morávek, Katarína Stanislavová, Monika Bočková, Dominika Štrbíková, Magda Mikundová)

spoluautor rekonštrukcie fontány a autor technologického riešenia Stanislav Režný

spolupráca:
- dizajn/kovové konštrukcie: Boris Belan
- statické posudky pôvodných konštrukcií: Vladimír Kohút, Vladimír Priechodský
- statika: Jozef Kvasniak
- geotechnika: Jozef Drobec
- technologické riešenie pre exteriérové terazzo: Branislav Páva, Jana Hozzová, Karol Zeman, Juraj Hariš, Pavol Jadroň, Marek Magyar
- odpadové hospodárstvo: Ivana Maleš
- návrh riešenia verejného osvetlenia: Jerguš Ježo, Pavol Lesňák, Juraj Nyulassy
- svetelný dizajn fontány: Laura Murguia, Lenka Balážová, Pavol Sabol
- rozpočet: Ján Kubovčák, Silvia Hícová
- vzduchotechnika: Mária Székyová
- elektroinštalácia: Marek Gešnábel, Ján Kišeľa
- manažment na strane investora: Jozef Nemec, Tomáš Sekerec, Natália Puschmannová, Jozef Tóth, Miroslav Fučík

klient: Generálny investor Bratislavy, Hlavné mesto SR Bratislava

realizátor: FERRMONT, a.s, stavbyvedúci Pavol Jadroň

fotografie: © Matej Hakár, 2023

autori pôvodného riešenia realizovaného v rokoch 1979-1980:
- architekti Virgil Droppa, Juraj Hlavica
- mobiliár Viktória Cvengrošová
- sochári Tibor Bártfay, Karol Lacko, Juraj Hovorka

súťaž: 2017, víťazné 3. miesto (1. a 2. miesto neboli udelené)

realizácia prvej fázy (fontána a blízke okolie): 2021 - 2023

plocha námestia vymedzená budovami a chodníkmi: 43 700 m2

plocha časti námestia s fontánou, exteriérovým terazzom a dlažbou: 7500 m2

plocha fontány vymedzená žľabom po obvode: 1840 m2