Námestie Slobody/
Bratislava

Štúdia vypracovaná na základe víťazného návrhu z prechádzajúcej súťaže.

február 2018

autori:
2021: Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký, Michaela Lörinczová, Jana Kvasniaková

LABAK: Michal Marcinov, Matúš Antolík, Andrej Morávek, Katarína Stanislavová, Miroslava Daňová, Monika Bočková, Dominika Štrbíková

autor návrhu sedacieho mobiliáru, smetných košov a stĺpov verejného osvetlenia: Boris Belan

konzultant pre návrh riešenia odpadového hospodárstva: Ivana Maleš, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.
 
konzultant pre návrh riešenia fontány a autor technologického riešenia: Stanislav Režný

prtf_projekt_nam-slobody-VIZ_03

Základná priestorová filozofia a koncepcia námestia je v poriadku už dnes. Desiatky rokov trvajúci problém postarať sa o dobrý technický stav námestia nemôže byť dôvodom na to, aby vznikla nová, diametrálne odlišná koncepcia. Námestie má svojich užívateľov, ktorí ho majú radi presne pre to, čím je a ako našu úlohu vidíme výzvu pochopiť, čo je tu dobré, čo by dobré mohlo byť, čo je nevyhovujúce a čo treba zrušiť. Žiadne hrubé čiary, žiadne zmeny status quo. Namiesto toho radšej snaha o pochopenie, usmernenie, mierne redefinovanie a doplnenie. K novému dobrému a živému námestiu sa nedá dostať zničením starého, ale iba jeho skultivovaním a adjustážou. Zobytnenie námestia je samozrejmý základ. Okrem jedinečnosti z hľadiska fyzických rozmerov a väzieb sa očakáva aj nejaká ideová nadstavba. Určitá romantická vrstva, odkaz na históriu na nejaké hodnoty. Kompozícia sústredných kruhov je doplnená o ďalší – kruh vzrastlých stromov v okolí fontány. Pred hlavnou osou úradu vlády je ponechaný priestor pre verejné zhromaždenia a umiestnenie umeleckého diela, symbolu slobody.  

Po celej ploche námestia rozmiestnené objekty, nazývame ich folies, ktoré poskytujú zázemie pre rôzne aktivity. Zároveň tvoria orientačné body, programovo rámcujú okolitý priestor. Možnosti pre funkčné využitie musia zostať zachované. Námestie je dostatočne veľké a s dostatočnou paletou možností na to, aby poskytlo priestor pre aktivity, aké od neho očakávajú obyvatelia z okolia (prechádzka s rodinou, venčenie psa ...), mesto (event pri fa stu, posedenie v reštaurácii) a občas aj návštevníci z celej republiky (komemorácia myšlienky Slobody, resp. novembra 89), resp. zahraničia. Vzhľadom na priestorovo nenáročné a bezbariérové sprístupnenie pobytových zelených plôch musíme obetovať niekoľko drevín. Ako hodnotovú protiváhu navrhujeme adekvátne intenzívnu novú výsadbu po spomínanom vnútornom obvode sprístupnených pobytových plôch a podporu vonkajšej výsadby po obvode námestia, ktorá plní aj izolačnú funkciu. Vzrastlé stormy poskytnú tieň k pobytu a splnia funkciu ochladzovania spevnených a nespevnených plôch.

Pôvodný stav:

prtf_projekt_nam-slobody_PS05
prtf_projekt_nam-slobody_PS02
prtf_projekt_nam-slobody_PS03

Širšie územné vzťahy a riešenia:

Folies
objekty rozmiestnené po celej ploche námestia

prtf_projekt_nam-slobody_S01

1. detské ihrisko
2. workout ihrisko
3. novinový stánok
4. bar
5. kazateľnica
6. verejné toalety
7. dom pre správcu
8. generický stánok
9. kebab stánok
10. čajový dom
11. pódium

detské ihrisko

prtf_projekt_nam-slobody-VIZ_02
prtf_projekt_nam-slobody_S02-detskeihrisko

multigeneračné workout ihrisko

prtf_projekt_nam-slobody-VIZ_06
prtf_projekt_nam-slobody_S03-workout

novinový stánok, bar, kazateľnica

prtf_projekt_nam-slobody-VIZ_05
prtf_projekt_nam-slobody_S04-kazatelnica

verejné toalety, dom pre správcu, generický stánok

prtf_projekt_nam-slobody_S05-generickystanok

kebab stánok

prtf_projekt_nam-slobody_S06-kebab

pódium

prtf_projekt_nam-slobody-VIZ_01
prtf_projekt_nam-slobody_S07-podium

Fontána:

Osvetlenie, sedenie, odpadové koše:

prtf_projekt_nam-slobody-SPOLU