Mestský úrad Leopoldov

predmet:
návrh budovy Mestského úradu s priľahlými verejnými priestormi v centre mesta Leopoldov

vyhlasovateľ:
Mesto Leopoldov 

formát:
jednokolová súťaž návrhov

vyhlásenie-odovzdanie:
2014/5 – 2014/9

predpokladaná výška investície:
800 000 € bez DPH

porota:
P. Paňák, M. Jančok, M. Kuzemenský,
M. Gavorník, R. Gergič, M. Jančár,
O. Marko, T. Kalivoda, P. Ondriga, J. Jančárová

naša rola:
odborný konzultant súťažných podmienok
a spracovateľ súťažných podkladov

prtf_sutaz_leopoldom-mu_1B
prtf_sutaz_leopoldom-mu_1A

1. cena:

zerozero: I. Eristavi, P. Šilla 
spolupráca: M. Ortuta, A. Barančíková, J. Červený

prtf_sutaz_leopoldom-mu_2A
prtf_sutaz_leopoldom-mu_2B

2. cena:

totalstudio: A. Šedivec, T. Tokarčík, L. Iľová

prtf_sutaz_leopoldom-mu_3A
prtf_sutaz_leopoldom-mu_3B

3. cena:

Z. Ondrušková, R. Bakyta
spoluautor: M. Simonides