Hacknuté ihrisko

Dokážeme zmeniť zabehnuté trajektórie hry, myslenia či chôdze?

Dokážeme sa ešte prekvapiť, vyrušiť?

Pri navrhovaní herných prvkov pracujeme (hráme sa) s nástrojmi fyziky, ich popretím alebo s ich ilúziami. Herné prvky - objekty - realitu nespochybňujú, ale práve naopak, navracajú nás späť k intenzívnejšiemu prežívaniu skutočnosti. Chceme rozvíjať zvedavosť, objavovanie a fantáziu nielen u detí.

domček - ulita
hojdačka - dynamo
tekuté pieskovisko
levitujúci tobogán
trampolína - trasovisko
nekonečný tunel
hojdačka - váha
palisády - močiar
miznúca voda

Kruhový tvar ihriska vychádza z geometrických princípov areálu, z koncentrovaného priestoru v rovnocenných vzťahoch. Kruh ako epicentrum hacknutých fyzikálnych javov.

autori:
2021 architekti + Jaro Kyša

klient: Nadácia Cvernovka

návrh: 2022