Centrum tradičnej kultúry Detva

Inšpirujeme sa lokálnym mikrourbanizmom, historickým spôsobom fungovania života ľudí a stavieb. Snažíme sa nadviazať na tradičnú estetiku, všímame si proporcie, materialitu, ale aj ekologické a ekonomické princípy pôvodnej
výstavby. V minulosti ich nikto takto nepomenoval, ale o to prirodzenejšou súčasťou správania našich predkov boli. Snaha o maximálne využitie zdrojov, materiálov, možností a okolností, to je to, na čom by nám malo záležať aj dnes.
Centrum tradičnej kultúry chce zapadnúť, na prvý pohľad nevytŕčať a otvoriť sa verejnosti.


Navrhujeme objekty jednoduchej hmoty, s maximálnym využitím lokálnych surovín, hlavne dreva, spracovaných súčasným sofistikovaným spôsobom. Navrhujeme ich tak, aby doplnili a rozšírili námestie vytvorením plnohodnotného zázemia plánovaným aktivitám. Veríme, že tu vznikne miesto,
kde bude počas bežného dňa možnosť posedieť si v tieni stromov a nahliadnuť do fungovania centra. Počas konania akcií to bude miesto, ktoré prinesie spestrenie života v starej Detve.

autori:
2021 architekti

klient: Podpolianske osvetové stredisko

súťaž: 2023, 1. miesto

návrh: 2024 +