Bulvár/Žilina

2016
Peter Lényi, Marián Lucký,
Ondrej Marko + Labak (Michal Marcinov)

2.cena v súťaži

Bulvár bol navrhnutý F. Čapkom a L. Bauerom v polovici 20. storočia a hneď nato realizovaný. Pôvodne bol súčasťou osi, ktorá sa začínala pri historickom jadre parkom a viedla pomedzi Hliny I až IV. Postavením Auparku sa táto os prerušila. Pôvodne zamýšľané optické a funkčné prepojenia sú preč, navrhujeme preto nápravu, v intenciách možností dnešného stavu.

Tri štvorce:
Základom je identifikovanie troch bodov, ktorých vyriešenie je ťažiskové pre celé územie. Polohy na severe a juhu preto, že tu začína a končí komponovaný priestor vymedzený fasádami blokov Hliny I a Hliny II. A poloha v strede preto, že obe fasády Hlín I a II sú osovo symetrické, pričom ich stredy sú kompozične umocnené celou paletou výrazových prostriedkov – podlubie, vystúpenie celej hmoty dopredu, arkiere, loggie, stĺpy, otvor naprieč budovou vo výške dvoch podlaží. Toto miesto je v centre zóny, potenciálne najďalej od automobilovej dopravy. Tieto polohy artikulujeme ako podstatné, dávame im silný tvar a výrazný materiál.

prtf_projekt_bulvar_08
prtf_projekt_bulvar_01
prtf_projekt_bulvar_02
prtf_projekt_bulvar_03
prtf_projekt_bulvar_09
prtf_projekt_bulvar_04