Balustráda/Žilina

2014
autori: 2021 + Marcel Benčík
foto: Dušan Dobiaš

prtf_projekt_balustrada-za_01

Situácia
Balustrádu pod Farskými schodmi pozná každý obyvateľ Žiliny. Ešte na konci deväťdesiatych rokov v nej bola umiestnená reliéfna plastika. Po jej odstránení a postupným informačným zahlcovaním celého námestia (reklamy, transparenty, výklady, stánky, display a pod.) sa stala snáď jedinou jednoznačnou neobsadenou plochou. Jej prázdnota získala takmer ikonický charakter. Umiestnenie mierne nad úroveň námestia jej však priznáva pocit jedinečnosti a výhľad na ňu je takmer z každého bodu okolitého rozľahlého prostredia. Fraktálny charakter okolitej "výzdoby" a agresívny výraz novej zástavby versus pokojná a architektonicky čistá balustráda sa stali východiskom v našej práci a jej kľúčovým momentom. Pochopili sme, že nemôžme povedať všetko a najmä naraz.

Cesta
Novú podobu balustrády, resp. zásah do nej, sme chápali ako miesto vzájomného pôsobenia medzi mestom Žilina a jeho obyvateľmi. Platformu, s ktorou sa môžu každý identifikovať, nájsť v nej seba. Teda nie reklama, ktorá vás ma vyprovokovať k reakcii (nákupu), ale bod prirodzenej interakcie (vzťahu). Žilina je bohatá svojou históriou, ale zároveň aj svojou prítomnosťou. Mesto plné skvelých ľudí, príbehov, architektúry, umenia, významov. Hľadali sme jeden univerzálny kód, prostredníctvom ktorého by sme príbeh mesta mohli postupne rozprávať a odkrývať.

Číslo
Čísla (číselny údaj, stopa, štatistika) sú minimálne svojou formou zápisu, ale maximálne schopnosťou komplexne vypovedať. Cez jednoduché čísla je možné sprostredkovať obrovský počet informácií o meste a najmä o ľuďoch, ktorí v ňom žili, žijú a budú žiť. Čísla rozprávajú o tom, koľko má mesto rokov, koľko detí sa v nej narodilo, koľko domov postavilo, koľko áut vyrobilo, koľko premiér má divadlo, koľko študentov zmaturovalo alebo koľko ich je na univerzite.

Analógový display
Inštalácia je šesťmiestna numerická platforma. Každé pole veľkosti 2,4 x 1,2 metra obsahuje jeden číselný znak (špeciálne vytvorený pre túto príležitosť) vyrezaný do hliníkového plechu mechanicky osadeného do balustrády. Kombinovaním polí získavame konkrétnu číselnú informáciu. Nie je možné povedať všetko jedným číslom a preto je systém navrhnutý tak, aby informáciu bolo ľahké zmeniť, aktualizovať, upresňovať, striedať.

prtf_projekt_balustrada-za_04
prtf_projekt_balustrada-za_03
prtf_projekt_balustrada-za_02