Spolková záhrada / Leopoldov

Spolková záhrada je krásne miesto so vzrastlými stromami, pódiom, barom a terasou, obklopené futbalovými a tenisovými ihriskami. Náš návrh stojí na analýze jej dnešného fungovania, prvkov, ktoré ju tvoria, potenciálov, ktoré by mohla naplniť. V zásade nevytvárame nijaký nový program, iba reinterpretujeme ten existujúci v novej forme.

2017 – Ondrej Marko, Peter Lényi, Jana Kvasniaková – Leopoldov

  • 2O21 ARCHITEKTI
  • 2O21 ARCHITEKTI
  • 2O21 ARCHITEKTI
  • 2O21 ARCHITEKTI

2021 Architekti
Copyright © 2018