rekonštrukcia kina na kultúrne cetrum / leopoldov

status: v projekcii
formát: jednokolová súťaž návrhov
predmet: návrh prestavby kina na kultúrne centrum spolu s úpravou priľahlých priestorov
vyhlasovateľ: Mesto Leopoldov
predpokladaná výška investície: 1 200 000 € bez DPH
porota: I. Eristavi, P. Lešek, B. Brádňanský, T. Kavuliaková, R. Gergič, O. Marko, M. Jančár
naša rola: odborný konzultant súťažných podmienok a spracovateľ súťažných podkladov
1. cena: M. Kusý ml., Ľ. Blašková, M. Krčméryová, R. Bakyta
2. cena: K. Bergerová, P. Botková, M. Hudec, M. Stanislav
3. cena: T. Tokarčík, A. Šedivec, M. Kontšek

  • 2O21 ARCHITEKTI
  • 2O21 ARCHITEKTI
  • 2O21 ARCHITEKTI
  • 2O21 ARCHITEKTI

2021 Architekti
Copyright © 2018