Prístrešok a lávka / Straník

Straník je kopec s vynikajúcim výhľadom na Žilinu. Okolo 10.-12. storočia pred našim letopočtom tu bolo hradisko, pretoje vrchol kopca v režime národnej kultúrnej pamiatky. Od roku 1934 dodnes sa kopec používa pre bezmotorové lietanie.

Navrhujeme subtílnu lávku, ktorá má ambíciu organizovať pohyb turistov kontrolovane, bokom od letcov a uľahčovať prístup na vrchol kopca návštevníkom s obmedzenou schopnosťou pohybu. Lávka levituje nad terénom, je s ním v kontakte iba prostredníctvom zemných skrutiek. Kúsok pred vrcholom je prerušená, pre potrebu umožňiť prejazd ťažobným vozidlám. Na konci čaká nový prístrešok a lavička pri symbolickom cintoríne letcov s výhľadom na Malú Fatru.

2016 – Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký + Labak: Michal Marcinov, Andrej Badin, Zuzana Demovičová, foto: Jana Makroczyová – Žilina, Straník

  • 2O21 ARCHITEKTI
  • 2O21 ARCHITEKTI
  • 2O21 ARCHITEKTI
  • 2O21 ARCHITEKTI

2021 Architekti
Copyright © 2018