obnova mierového a kláštorného námestia v malackách

status: súťaž je vyhodnotená, návrhy zverejní Mesto Malacky v novembri 2018
formát: dvojkolová súťaž návrhov
predmet: obnova Mierového a Kláštorného námestia v centre mesta Malacky
vyhlasovateľ: Mesto Malacky
predpokladaná výška investície: 1 000 000 € bez DPH
porota: H.-M. Földeak, Z. Ryška, M. Marcinov, J. Říha, B. Škopek, A. Olah, M. Ondrovič
naša rola: organizátor súťaže
vyhlásenie-odovzdanie: 2018/4 – 2018/10

1. cena: B. Brádňanský, V. Halada (N/A) + spolupráca: M. Novotná, D. Nosko, P. Olejňák
2. cena znížená ex aequo: S. Kukučka, J. Zelman, K. Kráľová
2. cena znížená ex aequo: M. Pastorok, P. Panulin
1. odmena: M. Fečík, F. Kandravý, K. Bergerová, M. Hudec
2. odmena: A. Csernák, V. Kozáková, D. Szabová

zápisnica z hodnotenia 1. kola
zápisnica z hodnotenia 2. kola

súťažné podmienky a podklady: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/414354

  • 2O21 ARCHITEKTI
  • 2O21 ARCHITEKTI
  • 2O21 ARCHITEKTI
  • 2O21 ARCHITEKTI

2021 Architekti
Copyright © 2018