nový park / leopoldov

status k 2018/6: v realizácii
formát: výzva: 1. kolo motivačný list + referencie, 2. kolo predloženie koncepčnej štúdie 3 tímami
predmet: prementa starého cintorína na nový park s detským ihriskom v centre mesta Leopoldov
vyhlasovateľ: Mesto Leopoldov
predpokladaná výška investície: 200 000 € s DPH
porota: Y. Vašourková, P. Lényi, T. Kavuliaková, R. Gergič, M. Jančár
naša rola: spracovateľ investičného zámeru a koordinátor výberového konania
vyhlásenie-odovzdanie: 2016/12 – 2017/2
1. cena: K. Zahradníčková, J. Kopec, T. Džadoň + spolupráca: O. Fous, L. Zbranek
2. cena: B. Brádňanský, V. Halada + spolupráca: M. Novotná, E. Bevilaqua
3. cena: Z. Ryška, J. Skoupý, D. Kyselicová, L. Radilová

  • 2O21 ARCHITEKTI
  • 2O21 ARCHITEKTI
  • 2O21 ARCHITEKTI
  • 2O21 ARCHITEKTI

2021 Architekti
Copyright © 2018