Nové oratórium – mládežnícke stredisko / bratislava

status: proces bol ukončený bez zadania zákazky
formát: výzva: 1. kolo koncept od vyzvaných účastníkov, 2. kolo detailnejšie dopracovaný koncept
predmet: návrh priestorov oratória – mládežníckeho strediska pri kostole Márie pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici v Bratislave
vyhlasovateľ: Saleziáni Don Bosca – Slovenská provincia
predpokladaná výška investície: nebola stanovená vzhľadom na široké možnosti riešenia
porota: P. Paňák, P. Lényi, O. Gavalda, F. Kubovič, J. krupa, R. Sitár, M. Strížencová
naša rola: spracovateľ výzvy a koordinátor výberového konania
1. cena: B. Brádňanský, V. Halada + spolupráca E. Bevilaqua
2. cena: J. Studený, P. Stec
3. cena: J. Najar

  • 2O21 ARCHITEKTI
  • 2O21 ARCHITEKTI
  • 2O21 ARCHITEKTI
  • 2O21 ARCHITEKTI

2021 Architekti
Copyright © 2018