Art Campus Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, 2018

formát: verejná anonymná jednokolová súťaž návrhov

predmet: Koncepčné architektonicko-urbanistické riešenie areálu Vysokej školy výtvarných umení na Drotárskej ceste 44 v Bratislave a podrobnejšie architektonické riešenie objektov, ktoré budú realizované v 1. etape, ktorými sú ubytovaco-stravovacie zariadenie, technologický pavilón a parkovacie zóny.

predpokladaná výška investície: 9 000 000 € bez DPH
maximálna hodnota nadväzujúcej zákazky: 453 728,5 € bez DPH

vyhlasovateľ: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
naša rola: spracovateľ súťažných podmienok a súťažných pomôcok, sekretár, overovateľ

dátum vyhlásenia súťaže: 25. 10. 2018
lehota na prevzatie súťažných podmienok = lehota na vysvetľovanie súťažných podmienok = lehota na predkladanie súťažných návrhov = do 21. 01. 2019, 15:00
predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty: 29., 30. 01. 2019
predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 06. 02. 2019
predpokladaný termín zverejnenia súťažných návrhov: 13. 02. 2019

ceny a odmeny:
1. cena: 20 000 €
2. cena: 12 000 €
3. cena: 7 000 €
odmeny: spolu do 6 000 €

riadni členovia poroty:
univ dipl ing arch Aljoša Dekleva, M.Arch (Dist) AA nezávislý od vyhlas.
Mag. arch. Ernst J. Fuchs nezávislý od vyhlasovateľa
doc. Mgr. ak. arch. Roman Brychta nezávislý od vyhlasovateľa
prof. ak. arch. Imrich Vaško nezávislý od vyhlasovateľa
prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch. závislý od vyhlasovateľa
doc. Pavel Choma, akad. mal. závislý od vyhlasovateľa
prof. Ing. Štefan Klein, akad. soch. závislý od vyhlasovateľa

náhradníci poroty
M. Sc. Ing. Arch. Tomasz Konior nezávislý od vyhlasovateľa
Ing. arch. Peter Jurkovič nezávislý od vyhlasovateľa
doc. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD. nezávislá od vyhlasovateľa

viac informácií na www.artcampus.sk

  • 2O21 ARCHITEKTI
  • 2O21 ARCHITEKTI
  • 2O21 ARCHITEKTI
  • 2O21 ARCHITEKTI

2021 Architekti
Copyright © 2018