Zameriavame sa na projekty, ktoré pokladáme za spoločensky užitočné. Náš klient je väčšinou z verejného sektoru. Pracujeme v akejkoľvek mierke. Reagujeme vo formátoch, ktoré pokladáme za adekvátne: projektovou dokumentáciou, manuálom, súťažou, posudkom, produktom v životnej veľkosti. Chceme byť v projekte prítomní od ideového zámeru po výber typu šróbu. Snažíme sa správať férovo.
Pracujeme v zostave:
Peter Lényi, peter.lenyi@2021.sk
Ondrej Marko, ondrej.marko@2021.sk
Marián Lucký, marian.lucky@2021.sk
Juraj Hariš, juraj.haris@2021.sk
Michale Lörinzová, michaela.lorinczova@2021.sk
Jana Kvasniaková, jana.kvasniakova@2021.sk
Anna Kvasniaková, anna.kvasniakova@2021.sk
Lenka Borecká, lenka.borecka@2021.sk
V minulosti u nás pracovali Monika Bočková, Lucia Budzáková, Marek Harčarík, Alexandra Kvasnicová, Filip Ponechal a Ján Urban.
adresa kancelárie: Račianska 78, 831 02 Bratislava
poštová adresa: Anenská 3, 811 05 Bratislava
19@2021.sk
www.facebook.com/2021.sk
  • 2O21 ARCHITEKTI
  • 2O21 ARCHITEKTI
  • 2O21 ARCHITEKTI
  • 2O21 ARCHITEKTI

2021 Architekti
Copyright © 2018