loading

Show info
2021 architekti

© 2021

urbanizmus / Valašské klobouky

urbanizmus / Valašské klobouky 1. cena zvýšená v anonymnej urbanistickej súťaži na územie Nad koupalištěm vo...

Details

urbanizmus / Valašské klobouky

1. cena zvýšená v anonymnej urbanistickej súťaži na územie Nad koupalištěm vo Valašských kloboukoch

„Návrh, který se kvalitativně i mírou propracovanosti zcela vymykal a o jeho prvenství mezi členy poroty nebylo nejmenších pochyb, což naznačuje i udělení dvou třetích cen místo původně zamýšlené druhé a třetí. Vytváří originální a přesvědčivou regulaci umožňující dostatečnou flexibilitu v následném projektování s jistotou zachování kvalit celku. Jednotlivé domy jsou umístěny vždy dvěma hranami na kraje pozemku. Jednou hranou k veřejnému prostoru, druhou k soukromému. Toto nebude snadné prosadit, ale hodnota, která je pomocí tohoto nápadu vytvořena je taková, že porota vypisovateli jednoznačně doporučuje, aby se o to alespoň pokusil. Území je rozčleněno do šesti samostatných celků, jejichž vnitřní členění může podléhat změnám. Podstatné je zachování pěší prostupnosti území se společným vnitřním dvorem. Intenzita zástavby, která se pohybuje mezi 18 a 31 domy se jeví jako vhodná. Nejvíce ilustrované řešení s 22 domy pak optimální. Otázkou zůstává zda-li by alespoň částečné zachování domu č.p.120 tento silný koncept ještě více nepotvrdilo. I ilustrovaný rozvoj dalšího území se jeví jako logický a vhodný. Návrh splňuje zadání ve všech bodech.“

hodnotenie poroty

2012 – Peter Lényi, Onrej Marko, Marián Lucký – Valašské Klobouky