loading

Show info
2021 architekti

© 2021

Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie / Bratislava

Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie / Bratislava   1. miesto za riešenie Šafárikovho námestia, 2. miesto...

Details

Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie / Bratislava

 

1. miesto za riešenie Šafárikovho námestia, 2. miesto za riešenie Fajnorovho nábrežia
Návrh vznikol v spolupráci s LABAK.

Šafárikovo námestie

Napriek tomu, že bolo v súťaži vítané definovanie architektúry objektu, ktorý na tomto mieste predurčuje územný plán, rozhodli sme sa zvoliť odlišný prístup. Navrhli sme priestor v takej konfigurácii, aby bol schopný prijať každé z možných riešení: budovu kopírujúcu pôdorys Landererovho paláca, solitér, či veľmi pravdepodobný scenár, že tento priestor ostane v najbližších desiatkach rokov prázdny.

Časť priľahlú k centru námestia sme zadefinovali ako mestské námestie s dlaždeným povrchom a pravidelným rastrom stromov. Teda otvorený verejný priestor celomestského významu.

Časť priľahlú ku Gajovej ulici zase ako park lokálneho významu s detským ihriskom pre deti predškolského veku a školákov, s priestorom pre komunitné aktivity (komunitnú záhradu) , s plochou pre parkovanie údržby a zásobovania. Park má fungovať v uzatvárateľnom režime (podobne ako Medická záhrada) a slúžiť najmä pre potreby miestnych obyvateľov.

Na rozhraní týchto dvoch častí navrhujeme jednopodlažný objekt s občianskou vybavenosťou, ktorá má potenciál obslúžit obe plochy – námestie aj park.

Členením priestoru vysokým plotom zo subtílnych oceľových profilov a s použitím hmoty občianskej vybavenosti sme náznakovo doplnili urbanistický blok a súčasne vytvorili predpriestor smerom do centra námestia – „buffer“, ktorý je z kompozičného hľadiska harmonický pre všetky z vyššie spomínaných možných scenárov dostavby (vrátane nepostavenia žiadnej budovy).

Fajnorovo nábrežie

Našim cieľom bolo zapojiť riešenú časť do nábrežného korza, ktoré vedie od mosta Lafranconi po most Apollo. Nábrežie je síce dnes k Fakulte opticky blízko, ale protipovodňový múr pôsobí ako prekážka. V návrhu sme uvoľnili potenciál okolia Filozofickej Fakulty, ktoré môže poskytnúť charakter odlišný od zón okolo Riverparku a Eurovei, tipyckých exkluzívnou vybavenosťou a komerčnými službami.

V mieste existujúceho zníženia protipovodňového múru na úroveň chodníka sme vytvorili peší uzol. To umožňuje plynulý prechod medzi FF UK, Starým mostom a napojenie na nábrežie. Parkovisko pred školou sme odstránili a priamy predpriestor navrhli ako študentský park: nový komunikačný uzol vytvorený násypom do úrovne protipovodňového múru v tejto časti uzatvoril predpriestor pred vstupom do FF UK a vytvoril znížený park lemovaný amfiteatrálnymi pobytovými schodmi, ktoré ho uspôsobujú na konanie spoločenských udalostí.

Na strane nábrežia sme navrhli dobrodružného ihrisko a v kontakte s hladinou pobytové schody. Zároveň sme dpolnili nadradené pešie a cyklistické trasy v rámci vyššieho systému nábrežia.