loading

Show info
2021 architekti

© 2021

námestie / Červený kostelec

námestie / Červený Kostelec 1. miesto v súťaži "Veřejné prostranství mezi školami v Červeném Kostelci" Priestranstvo medzi školami...

Details

námestie / Červený Kostelec

1. miesto v súťaži „Veřejné prostranství mezi školami v Červeném Kostelci“

Priestranstvo medzi školami patrí k najkvalitnejším v Červeném Kostelci. Je súčasťou centra, trávia v ňom čas školáci aj ďalšie vekové skupiny obyvateľov. Je miestom neformálnych stretnutí aj organizovaných spoločenských podujatí. Vyhlasovateľ v súťaži požadoval zachovanie pamätníka obetiam svetových vojen a návrh novej budovy, ktorá by priestranstvo obsluhovala.

Pamätník
V okolí pamätníka sme odstránili kríky a ihličnaté stromy a pridali listnaté stromy do rastra nastoleného štyrmi už vysadenými lipami. Koruny stromov sa budú nachádzať vo výške od 2,2 m, čo zaručí priehľadnosť v úrovni parteru. Samotná výška stromov nebude presahovať 5 metrov, aby hmotou nekonkurovali okoliu. Raster stromov bude v obryse kruhu okolo pamätníka vynechaný, čím v prostredí tienistého bosketa vznikne preslnená časť parteru dôležitá pre pamätník.

Ihrisko/námestie pre mladých
V strednej časti sme vytvorili podmienky pre živý priestor, ktorý má cez deň slúžiť pre deti z okolitých škôl, večer pre ľudí z celého mesta.
Základná plocha, nepravidelný štvoruholník, je pokrytá povrchom zo syntetickej kaučukovej membrány s jemnou terénnou modeláciou. Do plochy sme vsadili dva kontrastné prvky – trávnatú jamu a vodnú plochu.
Trávnatá jama je priestorom pre posedenie, detskú hru, môže fungovať ako malý amfiteráter. Umožňuje osadenie vianočného stromčeka alebo mája.
Priestor pre vodnú plochu je dláždený s jemným preliačením a fontánovými tryskami v úrovni povrchu. Môže fungovať vo viacerých režimoch – ako ihrisko pre deti počas horúcich dní alebo po vypustení vody ako plocha pre udalosť – pódium.

Pavilón
Vytvára štíhlu líniu (6×46 metrov), ktorá sa odkláňa od ulice tak, aby ponechala miesto pre parkovanie a aktívnu plochu pre rôznorodé akcie pri Mestskom úrade a zároveň ortogonálne uzatvára hornú časť námestia. Delí námestie a ulicu, chráni, poskytuje tieň, zábavu a posedenie.
Nosnú konštrukciu a exteriérové povrchy tvorí betón jemne kolorovaný do ružova. Interiérové časti pavilónu sa dajú tvoriť vložením drevených kubusov (zateplenie, konštrukcia, obklad). Zatiaľ navrhujeme jeden – priestor pre cukráreň a toalety.
Zvyšná časť pavilónu je navrhnutá ako krytý priestor pre výstavy, prednášky či koncerty.