loading

Show info
2021 architekti

© 2021

lávka / Straník

lávka / Straník Straník je kopec s vynikajúcim výhľadom na Žilinu. Okolo 10.-12. storočia pred našim...

Details

lávka / Straník

Straník je kopec s vynikajúcim výhľadom na Žilinu. Okolo 10.-12. storočia pred našim letopočtom tu bolo hradisko, preto je vrchol kopca v režime národnej kultúrnej pamiatky. Od roku 1934 dodnes sa kopec používa pre bezmotorové lietanie.

Navrhli sme subtílnu lávku, ktorá má ambíciu organizovať pohyb turistov kontrolovane, bokom od letcov a uľahčovať prístup na vrchol kopca návštevníkom s obmedzenou schopnosťou pohybu. Lávka levituje nad terénom, je s ním v kontakte iba prostredníctvom zemných skrutiek. Kúsok pred vrcholom je prerušená, pre potrebu umožniť prejazd ťažobným vozidlám. Na konci čaká nový prístrešok a lavička pri symbolickom cintoríne letcov s výhľadom na Malú Fatru.

Návrh vznikol v spolupráci s LABAK. Projekt financovala OOCR Malá Fatra.

Foto: Jana Makroczy.