loading

Show info
2021 architekti

© 2021

bulvár / Žilina

bulvár / Žilina 2. miesto vo verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaži návrhov na riešenie Bulváru Návrh vznikol...

Details

bulvár / Žilina

2. miesto vo verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaži návrhov na riešenie Bulváru
Návrh vznikol v spolupráci s LABAK.

Bulvár navrhli v polovici 20. storočia architekti Ferdinand Čapka a Ladislav Bauer medzi obytnými zónami Hliny I a Hliny II. Tvoril súčasť osi, ktorá sa začínala pri historickom jadre parkom a viedla pomedzi Hliny I až IV. Postavením Auparku sa táto os prerušila. Pôvodne zamýšľané optické a funkčné prepojenia sú preč. Navrhli sme preto nápravu, v rámci možností dnešného stavu.

Identifikovali sme tri body, ktorých vyriešenie je ťažiskové pre celé územie – polohy na severe, juhu a v strede. Dali sme im silný tvar – štvorec, výrazný materiál – metličkovaný betónový povrch dilatovaný rezaním do štvorcov. Ich raster vychádza z rozponu poľa existujúcich podlubí (cca. 3,7 m).

Štvorce na severe a juhu majú ukončovať priestor Bulváru a zároveň byť miestom prechodu. Navrhli sme tam upokojenie dopravy. A to pomocou povrchu kontrastného voči zvyšku okružnej komunikácie a pomocou zrovnoprávnenia cyklistov aj chodcov s automobilmi. Odstránením zábran, znížením najvyššej povolenej rýchlosti a úpravou prednosti sa zvyšuje ostražitosť a ohľaduplnosť účastníkov cestnej premávky.

Štvorec v strede má byť miestom pre zhromaždenie s reprezentatívnym charakterom, pripraveným na mestskú aktivitu. Zvýraznili sme ho ešte viac tak, že sme doplnili podlubie do štvorca pridaním subtílnych prestrešení. Vytvorili sme tak nekonečný okruh.

Návrh vznikol v spolupráci s LABAK.