loading

Show info
2021 architekti

© 2021

balustráda / Žilina

balustráda / Žilina Ešte na konci deväťdesiatych rokov bola na Balustráde umiestnená reliéfna plastika. Po jej...

Details

balustráda / Žilina

Ešte na konci deväťdesiatych rokov bola na Balustráde umiestnená reliéfna plastika. Po jej odstránení a postupným informačným zahlcovaním celého námestia sa stala snáď jedinou jednoznačnou neobsadenou plochou. Jej prázdnota získala takmer ikonický charakter. Pochopili sme, že nemôžme povedať všetko a najmä naraz.

Novú podobu balustrády sme chápali ako miesto vzájomného pôsobenia medzi mestom Žilina a jeho obyvateľmi. Žilina je mesto plné príbehov, architektúry, umenia, významov. Hľadali sme jeden univerzálny kód, prostredníctvom ktorého by sme príbeh mesta mohli postupne rozprávať.

Čísla sú minimálne svojou formou zápisu, ale maximálne schopnosťou komplexne vypovedať. Je možné cez ne sprostredkovať obrovský počet informácií: čísla rozprávajú o tom, koľko má mesto rokov, koľko detí sa v ňom narodilo, koľko domov postavilo, koľko áut vyrobilo, koľko premiér má divadlo, koľko študentov zmaturovalo alebo koľko ich je na univerzite.

Inštalácia je šesťmiestna numerická platforma. Nie je možné povedať všetko jedným číslom a preto je systém navrhnutý tak, aby informáciu bolo ľahké zmeniť, aktualizovať, upresňovať, striedať.

foto: Dušan Dobiaš

2015 – Marcel Benčík, Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký – Žilina