Rozšírenie Mestského úradu v Senci

formát: verejná anonymná jednokolová súťaž návrhov predmet: Rozšírenie Mestského úradu v Senci, ktoré pozostáva z prístavby a prípadnej rekonštrukcie existujúcej budovy. Návrh by mal poskytnúť energeticky úsporný objekt, ktorý nebude mesto Senec zaťažovať prehnanými prevádzkovými nákladmi, a zároveň vytvorí reprezentatívnu a moderne vybavenú verejnú budovu. predpokladaná výška investície: 1 600 000 € bez DPH maximálna hodnota nadväzujúcej zákazky: 121 900 až 143 360 € bez DPH vyhlasovateľ: Mesto Senec kontaktné miesto: VO SK, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava odborný konzultant súťažných podmienok a spracovateľ súťažných podkladov: 2021 s.r.o. dátum vyhlásenia súťaže: 27. 07. 2018 lehota na prevzatie súťažných podmienok: do 10. 10. 2018, 16:00 lehota na komunikáciu s účastníkmi: do 10. 10. 2018, 16:00, v záujme hladkého priebehu sa odporúča najneskôr do 24. 09. 2018 lehota na predkladanie súťažných návrhov: do 10. 10. 2018, 16:00 predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 30. 10. 2018 ceny a odmeny: 1. miesto: 8000 € 2. miesto: 5000 € 3. miesto: 3000 € odmeny: spolu do 2000 € porota: - Ing. arch. Rudolf Žákovský, nezávislý od vyhlasovateľa, predseda poroty - Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna, nezávislý od vyhlasovateľa, www.nzw.sk - MgA. Ondřej Synek, nezávislý od vyhlasovateľa, www.rearchitekti.cz - Ing. Rudolf Bittner - Ing. arch. Peter Sedala náhradníci poroty: - Mgr. art. Vít Halada, ArtD., nezávislý od vyhlasovateľa, www.nla.sk - Ing. Jarmila Répássyová - Ing. arch. Ondrej Marko, nezávislý od vyhlasovateľa, www.2021.sk na stiahnutie: Súťažné podmienky Prílohy k súťažným podmienkam Odpovede na otazky 1 (pridané 23.8.2018) Odpovede na otazky 2 (pridané 29.8.2018) Odpovede na otazky 3 (pridané 18.9.2018)…

10

október

obnova mierového a kláštorného námestia v malackách

formát: dvojkolová súťaž návrhov predmet: Riešenie obnovy Mierového a Kláštorného námestia v centre mesta Malacky. Riešený priestor je čiastočne vymedzený budovami, má rozlohu približne 60 x 160 metrov. Jeho hlavnou črtou je, že sa v dotyku s ním nachádza frekventovaná križovatka, ktorá ho jedným svojim ramenom výrazne rozdeľuje na dve menšie časti. Hľadá sa moderný a sebavedomý, pritom senzitívny návrh centra mesta, ktorý sa vhodne vysporiada so stratou priestorovej štruktúry, ktorá zmizla pri urbanistických zmenách v priebehu 20. storočia. Malo by sa jednať o najkvalitnejší verejný priestor v okolí, ktorý môže v budúcnosti slúžiť ako základ pre budovanie kompaktného kvalitného mestského centra. vyhlasovateľ: Mesto Malacky predpokladaná výška investície: 1 000 000 € bez DPH maximálna hodnota nadväzujúcej zákazky: 87 340 € bez DPH vyhlásenie súťaže: 17. 04. 2018 lehota na predkladanie súťažných návrhov v 1. kole: do 27. 06. 2018, 15:00 lehota na predkladanie súťažných návrhov v 2. kole: do 25. 09. 2018, 15:00 lehota na oznámenie a zverejnenie výsledkov: do 03. 10. 2018 ceny a odmeny: 1. miesto: 6000 € 2. miesto: 3600 € 3. miesto: 2400 € 1. odmena: 1500 € 2. odmena: 1500 € porota - Dipl. Ing. Arch. F.H. Hans-Michael Foldeak M. Sc. M.I.T., nezávislý, predseda poroty, www.fbcc.eu - Ing. arch. Zbyněk Ryška nezávislý, autorizovaný architekt ČKA, www.refuel.cz architekt mesta Žďár nad Sázavou - Ing. Michal Marcinov nezávislý, autorizovaný krajinný architekt SKA, www.facebook.com/labak - JUDR. Ing. Juraj Říha, PhD. závislý, primátor - Mgr. art. Branislav Škopek závislý, autorizovaný architekt SKA, architekt mesta Malacky náhradníci poroty: -…

27

jún

Nové oratórium – mládežnícke stredisko / bratislava

status: proces bol ukončený bez zadania zákazky formát: výzva: 1. kolo koncept od vyzvaných účastníkov, 2. kolo detailnejšie dopracovaný koncept predmet: návrh priestorov oratória - mládežníckeho strediska pri kostole Márie pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici v Bratislave vyhlasovateľ: Saleziáni Don Bosca - Slovenská provincia predpokladaná výška investície: nebola stanovená vzhľadom na široké možnosti riešenia porota: P. Paňák, P. Lényi, O. Gavalda, F. Kubovič, J. krupa, R. Sitár, M. Strížencová naša rola: spracovateľ výzvy a koordinátor výberového konania 1. cena: B. Brádňanský, V. Halada + spolupráca E. Bevilaqua 2. cena: J. Studený, P. Stec 3. cena: J. Najar

11

júl

rekonštrukcia kina na kultúrne cetrum / leopoldov

status: v projekcii formát: jednokolová súťaž návrhov predmet: návrh prestavby kina na kultúrne centrum spolu s úpravou priľahlých priestorov vyhlasovateľ: Mesto Leopoldov predpokladaná výška investície: 1 200 000 € bez DPH porota: I. Eristavi, P. Lešek, B. Brádňanský, T. Kavuliaková, R. Gergič, O. Marko, M. Jančár naša rola: odborný konzultant súťažných podmienok a spracovateľ súťažných podkladov 1. cena: M. Kusý ml., Ľ. Blašková, M. Krčméryová, R. Bakyta 2. cena: K. Bergerová, P. Botková, M. Hudec, M. Stanislav 3. cena: T. Tokarčík, A. Šedivec, M. Kontšek

06

júl

nový park / leopoldov

status k 2018/6: v realizácii formát: výzva: 1. kolo motivačný list + referencie, 2. kolo predloženie koncepčnej štúdie 3 tímami predmet: prementa starého cintorína na nový park s detským ihriskom v centre mesta Leopoldov vyhlasovateľ: Mesto Leopoldov predpokladaná výška investície: 200 000 € s DPH porota: Y. Vašourková, P. Lényi, T. Kavuliaková, R. Gergič, M. Jančár naša rola: spracovateľ investičného zámeru a koordinátor výberového konania vyhlásenie-odovzdanie: 2016/12 - 2017/2 1. cena: K. Zahradníčková, J. Kopec, T. Džadoň + spolupráca: O. Fous, L. Zbranek 2. cena: B. Brádňanský, V. Halada + spolupráca: M. Novotná, E. Bevilaqua 3. cena: Z. Ryška, J. Skoupý, D. Kyselicová, L. Radilová

12

január

vyhliadková veža na dubni / žilina

status: realizované 2018/3 formát: jednokolová súťaž návrhov predmet: návrh vyhliadkovej veže na kopci Dubeň pri Žiline vyhlasovateľ: Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra predpokladaná výška investície: 200 000 € bez DPH porota: Ľ. Závodný, J. Vondrák, V. Kohút, J. Durdyová, I. Dolníková, V. Halada, J. Oswald, M. Marcinov naša rola: organizátor súťaže vyhlásenie-odovzdanie: 2016/4 - 2016/6 1. cena: L. Vikartovský + spolupráca: G. Nagy 2. cena: K. Gregor, J. Herza, V. Mravčáková 3. cena T. Beneš odmena: P. Gál, P. Vranka odmena: M. Žitňanský, V. Šimkovič, P. Gonda, Ľ. Dubeňová, J. Fečkaninová, statika: O. Skyba odmena: J. Ksandr, V. Šimek, T. Madro, D. Bartková

06

jún

Schüco – návrh showroomu / Bratislava

status: realizované 2018/6 formát: výzva: 1. kolo motivačný list + referencie, 2. kolo predloženie koncepčnej štúdie 3 tímami predmet: návrh nového showroomu pre spoločnosť Schüco na Tomášikovej ulici v Bratislave vyhlasovateľ: Schüco predpokladaná výška investície: 100 000 € porota: M. Fečík, O. Kurek, P. Škvaril naša rola: spracovateľ výzvy a koordinátor výberového konania vyhlásenie-odovzdanie: 2017/1 - 2017/3 1. cena: J. Hubinský, P. Kuklica, M. Smerek 2. cena: R. Kilo, M. Honč 3. cena: Endorfine s.r.o.

07

február

mestský úrad / leopoldov

status k 2018/6: v projekcii formát: jednokolová súťaž návrhov predmet: návrh budovy Mestského úradu s priľahlými verejnými priestormi v centre mesta Leopoldov vyhlasovateľ: Mesto Leopoldov predpokladaná výška investície: 800 000 € bez DPH porota: P. Paňák, M. Jančok, M. Kuzemenský, M. Gavorník, R. Gergič, M. Jančár, O. Marko, T. Kalivoda, P. Ondriga, J. Jančárová naša rola: odborný konzultant súťažných podmienok a spracovateľ súťažných podkladov vyhlásenie-odovzdanie: 2014/5 - 2014/9 1. cena: zerozero: I. Eristavi, P. Šilla + spolupráca: M. Ortuta, A. Barančíková, J. Červený 2. cena: totalstudio: A. Šedivec, T. Tokarčík, L. Iľová 3. cena: Z. Ondrušková, R. Bakyta + spoluautor: M. Simonides

16

september

  • 2O21 ARCHITEKTI
  • 2O21 ARCHITEKTI
  • 2O21 ARCHITEKTI
  • 2O21 ARCHITEKTI

2021 Architekti
Copyright © 2018