študentská súťaž Športový areál ZŠ Oravská

formát: študentská súťaž vyhlasovateľ: Malá Fatra, oblastná organizácie cestovného ruchu, www.regionmalafatra.sk organizátor: LABAK + 2021 predmet: Architektonicko-krajinné úpravy športového areálu pri Základnej škole Oravská v Žiline Zadaním súťaže je navrhnúť architektonicko - krajinárske riešenie priestorov medzi jestvujúcimi a navrhovanými objektami, ktorými sú bežecká dráha, skatepark (bude bez osvetlenia), workoutové ihrisko a lezecká hala. Očakávame návrh, ktorý principiálne a logicky doplní jestvujúce a navrhované objekty. Návrh, ktorý adekvátne vyplní dočasné prázdno a prinesie kvalitné zjednotenie športovo rekreačného areálu. Nebojte sa využiť všetky dostupné formy na naplnenie požiadaviek vyhlasovateľa a dotknutých komunít. Od terénnych modelácii, drobnej architektúry, atypického a typového mobiliáru až po prirodzené alebo tvarované formy vegetácie. Prekvapte nás! dátum vyhlásenia: 4. 3. 2019 lehota na kladenie otázok: 12. 4. 2019 lehota na odovzdanie súťažného návrhu: 17. 4. 2019, do 15:00 predbežný termín hodnotenia návrhov: 29. 4. 2019 lehota na zverejnenia výsledkov a návrhov: 5. 5. 2019 sekretár súťaže: - Ing. arch. Ondrej Marko, 2021, ondrej.marko@2021.sk členovia poroty: - prof. akad. soch. Peter Paliatka, vedúci ústavu dizajnu FA STU - Ing. Michal Marcinov, LABAK - Ing. arch. Peter Lényi, 2021 - Ing. Štefan Vančík, riaditeľ OOCR Malá Fatra - Mgr. Ingrid Dolníková, vedúca Odboru kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, mestský úrad v Žiline Stiahnuť súťažné podmienky a zadanie Stiahnuť podklady

17

apríl

Art Campus Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, 2018

formát: verejná anonymná jednokolová súťaž návrhov predmet: Koncepčné architektonicko-urbanistické riešenie areálu Vysokej školy výtvarných umení na Drotárskej ceste 44 v Bratislave a podrobnejšie architektonické riešenie objektov, ktoré budú realizované v 1. etape, ktorými sú ubytovaco-stravovacie zariadenie, technologický pavilón a parkovacie zóny. predpokladaná výška investície: 9 000 000 € bez DPH maximálna hodnota nadväzujúcej zákazky: 453 728,5 € bez DPH vyhlasovateľ: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave naša rola: spracovateľ súťažných podmienok a súťažných pomôcok, sekretár, overovateľ dátum vyhlásenia súťaže: 25. 10. 2018 lehota na prevzatie súťažných podmienok = lehota na vysvetľovanie súťažných podmienok = lehota na predkladanie súťažných návrhov = do 21. 01. 2019, 15:00 predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty: 29., 30. 01. 2019 predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 06. 02. 2019 predpokladaný termín zverejnenia súťažných návrhov: 13. 02. 2019 ceny a odmeny: 1. cena: 20 000 € 2. cena: 12 000 € 3. cena: 7 000 € odmeny: spolu do 6 000 € riadni členovia poroty: univ dipl ing arch Aljoša Dekleva, M.Arch (Dist) AA nezávislý od vyhlas. Mag. arch. Ernst J. Fuchs nezávislý od vyhlasovateľa doc. Mgr. ak. arch. Roman Brychta nezávislý od vyhlasovateľa prof. ak. arch. Imrich Vaško nezávislý od vyhlasovateľa prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch. závislý od vyhlasovateľa doc. Pavel Choma, akad. mal. závislý od vyhlasovateľa prof. Ing. Štefan Klein, akad. soch. závislý od vyhlasovateľa náhradníci poroty M. Sc. Ing. Arch. Tomasz Konior nezávislý od vyhlasovateľa Ing. arch. Peter Jurkovič nezávislý od vyhlasovateľa doc. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD. nezávislá od vyhlasovateľa viac informácií na…

21

január

Rozšírenie Mestského úradu v Senci

status: súťaž je vyhodnotená formát: verejná anonymná jednokolová súťaž návrhov predmet: Rozšírenie Mestského úradu v Senci vyhlasovateľ: Mesto Senec predpokladaná výška investície: 1 600 000 € bez DPH kontaktné miesto: VO SK, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava porota: R. Žákovský, T. Bujna, O. Synek, R. Bittner, P. Sedala, V. Halada, J. Répássyová, O. Marko naša rola: odborný konzultant súťažných podmienok a spracovateľ súťažných podkladov 1. cena: L. Nagy, A. Trebuľová, M. Vnenková, D. Nagyová, P. Čurlej (DKLN, s.r.o., návrh č.8) 2. cena: M. Stanislav, P. Botková, B. Červeňová (MAPA architekti s.r.o., návrh č. 6) 3. cena: M. Honč, R. Kilo, P. Vadkerti, M. Kľučár (Kilo Honč, s.r.o., návrh č. 12) odmena: B. Strelcová, T. Starý, R. Balšán, M. Smrčková (LENNOX architekti s.r.o., návrh č. 9) odmena: J. Kohút, P. Kuklica, M. Smrek, I. Šereš (Kuklica Smerek architekti, s.r.o., návrh č. 15) na stiahnutie: Súťažné podmienky Prílohy k súťažným podmienkam Odpovede na otazky 1 (pridané 23. 8. 2018) Odpovede na otazky 2 (pridané 29. 8. 2018) Odpovede na otazky 3 (pridané 18. 9. 2018) Odpovede na otazky 4 (pridané 28. 9. 2018) Zápisnica z hodnotenia (pridané 30. 10. 2018) Komentár poroty k súťažným návrhom (pridané 30. 10. 2018)

10

október

obnova mierového a kláštorného námestia v malackách

status: súťaž je vyhodnotená, návrhy zverejní Mesto Malacky v novembri 2018 formát: dvojkolová súťaž návrhov predmet: obnova Mierového a Kláštorného námestia v centre mesta Malacky vyhlasovateľ: Mesto Malacky predpokladaná výška investície: 1 000 000 € bez DPH porota: H.-M. Földeak, Z. Ryška, M. Marcinov, J. Říha, B. Škopek, A. Olah, M. Ondrovič naša rola: organizátor súťaže vyhlásenie-odovzdanie: 2018/4 - 2018/10 1. cena: B. Brádňanský, V. Halada (N/A) + spolupráca: M. Novotná, D. Nosko, P. Olejňák 2. cena znížená ex aequo: S. Kukučka, J. Zelman, K. Kráľová 2. cena znížená ex aequo: M. Pastorok, P. Panulin 1. odmena: M. Fečík, F. Kandravý, K. Bergerová, M. Hudec 2. odmena: A. Csernák, V. Kozáková, D. Szabová zápisnica z hodnotenia 1. kola zápisnica z hodnotenia 2. kola súťažné podmienky a podklady: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/414354

27

jún

Nové oratórium – mládežnícke stredisko / bratislava

status: proces bol ukončený bez zadania zákazky formát: výzva: 1. kolo koncept od vyzvaných účastníkov, 2. kolo detailnejšie dopracovaný koncept predmet: návrh priestorov oratória - mládežníckeho strediska pri kostole Márie pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici v Bratislave vyhlasovateľ: Saleziáni Don Bosca - Slovenská provincia predpokladaná výška investície: nebola stanovená vzhľadom na široké možnosti riešenia porota: P. Paňák, P. Lényi, O. Gavalda, F. Kubovič, J. krupa, R. Sitár, M. Strížencová naša rola: spracovateľ výzvy a koordinátor výberového konania 1. cena: B. Brádňanský, V. Halada + spolupráca E. Bevilaqua 2. cena: J. Studený, P. Stec 3. cena: J. Najar

11

júl

rekonštrukcia kina na kultúrne cetrum / leopoldov

status: v projekcii formát: jednokolová súťaž návrhov predmet: návrh prestavby kina na kultúrne centrum spolu s úpravou priľahlých priestorov vyhlasovateľ: Mesto Leopoldov predpokladaná výška investície: 1 200 000 € bez DPH porota: I. Eristavi, P. Lešek, B. Brádňanský, T. Kavuliaková, R. Gergič, O. Marko, M. Jančár naša rola: odborný konzultant súťažných podmienok a spracovateľ súťažných podkladov 1. cena: M. Kusý ml., Ľ. Blašková, M. Krčméryová, R. Bakyta 2. cena: K. Bergerová, P. Botková, M. Hudec, M. Stanislav 3. cena: T. Tokarčík, A. Šedivec, M. Kontšek

06

júl

nový park / leopoldov

status k 2018/6: v realizácii formát: výzva: 1. kolo motivačný list + referencie, 2. kolo predloženie koncepčnej štúdie 3 tímami predmet: prementa starého cintorína na nový park s detským ihriskom v centre mesta Leopoldov vyhlasovateľ: Mesto Leopoldov predpokladaná výška investície: 200 000 € s DPH porota: Y. Vašourková, P. Lényi, T. Kavuliaková, R. Gergič, M. Jančár naša rola: spracovateľ investičného zámeru a koordinátor výberového konania vyhlásenie-odovzdanie: 2016/12 - 2017/2 1. cena: K. Zahradníčková, J. Kopec, T. Džadoň + spolupráca: O. Fous, L. Zbranek 2. cena: B. Brádňanský, V. Halada + spolupráca: M. Novotná, E. Bevilaqua 3. cena: Z. Ryška, J. Skoupý, D. Kyselicová, L. Radilová

12

január

vyhliadková veža na dubni / žilina

status: realizované 2018/3 formát: jednokolová súťaž návrhov predmet: návrh vyhliadkovej veže na kopci Dubeň pri Žiline vyhlasovateľ: Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra predpokladaná výška investície: 200 000 € bez DPH porota: Ľ. Závodný, J. Vondrák, V. Kohút, J. Durdyová, I. Dolníková, V. Halada, J. Oswald, M. Marcinov naša rola: organizátor súťaže vyhlásenie-odovzdanie: 2016/4 - 2016/6 1. cena: L. Vikartovský + spolupráca: G. Nagy 2. cena: K. Gregor, J. Herza, V. Mravčáková 3. cena T. Beneš odmena: P. Gál, P. Vranka odmena: M. Žitňanský, V. Šimkovič, P. Gonda, Ľ. Dubeňová, J. Fečkaninová, statika: O. Skyba odmena: J. Ksandr, V. Šimek, T. Madro, D. Bartková

06

jún

Schüco – návrh showroomu / Bratislava

status: realizované 2018/6 formát: výzva: 1. kolo motivačný list + referencie, 2. kolo predloženie koncepčnej štúdie 3 tímami predmet: návrh nového showroomu pre spoločnosť Schüco na Tomášikovej ulici v Bratislave vyhlasovateľ: Schüco predpokladaná výška investície: 100 000 € porota: M. Fečík, O. Kurek, P. Škvaril naša rola: spracovateľ výzvy a koordinátor výberového konania vyhlásenie-odovzdanie: 2017/1 - 2017/3 1. cena: J. Hubinský, P. Kuklica, M. Smerek 2. cena: R. Kilo, M. Honč 3. cena: Endorfine s.r.o.

07

február

mestský úrad / leopoldov

status k 2018/6: v projekcii formát: jednokolová súťaž návrhov predmet: návrh budovy Mestského úradu s priľahlými verejnými priestormi v centre mesta Leopoldov vyhlasovateľ: Mesto Leopoldov predpokladaná výška investície: 800 000 € bez DPH porota: P. Paňák, M. Jančok, M. Kuzemenský, M. Gavorník, R. Gergič, M. Jančár, O. Marko, T. Kalivoda, P. Ondriga, J. Jančárová naša rola: odborný konzultant súťažných podmienok a spracovateľ súťažných podkladov vyhlásenie-odovzdanie: 2014/5 - 2014/9 1. cena: zerozero: I. Eristavi, P. Šilla + spolupráca: M. Ortuta, A. Barančíková, J. Červený 2. cena: totalstudio: A. Šedivec, T. Tokarčík, L. Iľová 3. cena: Z. Ondrušková, R. Bakyta + spoluautor: M. Simonides

16

september

  • 2O21 ARCHITEKTI
  • 2O21 ARCHITEKTI
  • 2O21 ARCHITEKTI
  • 2O21 ARCHITEKTI

2021 Architekti
Copyright © 2018