loading

Show info
2021 architekti

© 2021

organizácia architektonickej súťaže

Ponúkame kompletné služby spracovateľa súťažných podmienok a služby sekretára pri organizácii súťaže o návrh v súlade s platnou legislatívou a súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov.

Boli sme odborným konzultantom súťažných podmienok a spracovateľom podkladov pre súťaže na mestský úrad  a rekonštrukciu kina na kultúrne centrum v Leopoldove. Organizovali sme aj súťaže na vyhliadkovú vežu na Dubni, premenu starého cintorína v Leopoldove na park s detským ihriskom a na showroom firmy Shueco v hlavnom meste. Najnovšie sme pomáhali s organizáciou súťaže na nové saleziánske oratórium v Bratislave. O leopoldovských súťažiach sa dá dozvedieť viac na portáli verejných architektonických súťaží mesta.

Pre Slovenskú komoru architektov sme napísali Manuál súťaží návrhov – praktický návod, ako súťaž zorganizovať. Slúžiť má najmä samosprávam a verejným inštitúciám, ale aj súkromným vyhlasovateľom, porotcom a účastníkom.

Pri príprave súťaží využívame skúsenosti, ktoré sme získali ako účastníci. V uplynulých piatich rokoch sme sa zapojili do 22 architektonických a urbanistických súťaží na Slovensku a v Česku a deväť krát sme boli ocenení. Vďaka tomu vieme dopredu odhadnúť a riešiť potenciálne problémy aj ako organizátori.